Joodse datum

16 adar sjeni 5779

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


Activiteiten

van Deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Chr. Geref. Kerken


Het deputaatschap vergadert in de regel vier keer per jaar in z’n totaliteit. Kort voor een voltallige vergadering komt het moderamen bijeen om die vergadering voor te bereiden. Op de vergaderingen komen allerlei praktische zaken aan de orde, maar er wordt ook tijd besteed aan bezinning. Dat laatste gebeurt uitgebreid op het ‘bezinningsweekend’: dan zijn deputaten samen in een conferentieoord, van vrijdag­morgen t/m zaterdagmorgen.


De belangrijkste activiteiten zijn:

Bezinning op (de ontmoeting met) Israël

In de kerken aandacht vragen voor (onze verhouding tot) Israël

Werker in Israël

  • Er zijn tot dusver vijf ‘Israël-werkers’ uitgezonden door de CGK
  • We zijn nu nauw betrokken bij de uitzending van een vertegenwoordiger van het CIS naar Jeruzalem: op 1 dec. 2017 werd Albert Groothedde MA ‘Israël­consulent’

Betrokkenheid bij diverse organisaties en fora, o.a.: