Joodse datum

16 adar sjeni 5779

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


C.I.S. : Centrum voor Israël-studies


Wij werken in het CIS samen met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Zie hierover de volgende artikelen in ‘Vrede over Israël’:


Voor meer informatie verwijzen we graag naar website van het Centrum voor Israëlstudies.