Joodse datum

19 adar 5779

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


Deputaten ‘Kerk en Israël’

van de Christelijke Gereformeerde Kerken


Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland houdt zich bezig met de relatie met Israël.


Vanouds is er in onze kerken veel aandacht en liefde voor het volk Israël. Wij beseffen dat wij als kerk onze wortels hebben in het Joodse volk. Paulus gebruikt daarvoor in Romeinen 11 het beeld van een olijfboom. In de olijfboom Israël zijn vreemde, ‘wilde’ takken (daar­mee bedoelt hij: gelovigen uit de volkeren) in geënt, door het geloof in Jezus, de Messias.


De belangrijkste elementen van ons werk zijn:

  • Bezinning op (de ontmoeting met) Israël en het jodendom
  • Informatie en toerusting van de kerken
  • Het begeleiden van een predikant in Israël. Er zijn in het verleden vijf ‘Israël-werkers’ door de CGK uitgezonden. Sinds 2002 werken we samen in het C.I.S., en zijn we betrokken bij de uitzending van een predikant. Van 2003 tot 2010 was dat ds. Kees Jan Rodenburg. Op 1 september 2011 werd ds. Aart Brons ‘Israël­consulent’.


Voor meer informatie, zie:

 

eerste secretaris ad interim tweede secretaris
naam: ds. A. Brons ds. A.D. Fokkema
mail: info@kerkenisrael.nl