Joodse datum

19 nisan 5779
pesach

Parasja van de week

27 april

PESACH

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


Samenstelling

van het Deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Chr. Geref. Kerken


Het deputaatschap heeft 13 leden:

  • 5 benoemd door de Generale Synode
  • 8 benoemd door de Particuliere Synoden

benoemd doornaamfunctie
G.S.ds. A. Brons1e secretaris a.i.
G.S.ds. A.D. Fokkema2e secretaris
G.S.dhr. P.A.J. Pruijssers MBA1e penningmeester
G.S.dhr. C. Hegi2e penningmeester
G.S.dr. B.T. Walletadviseur
P.S. v.h. Noordends. A.C. van der Wekken 
P.S. v.h. Noordendrs. L.J. van Dalen 
P.S. v.h. Oostends. M.W. Vrijhof1e voorzitter
P.S. v.h. Oostendrs. C. de Jong 
P.S. v.h. Westendrs. A. Hoekman 
P.S. v.h. Westendrs. F.H. Meijer 
P.S. v.h. Zuidends. C.J. Droger 
P.S. v.h. Zuidendrs. G.J. Post