Joodse datum

19 adar 5779

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


Israëlconsulent


Het CIS hecht grote waarde aan een ‘luisterpost’ in Israël. Al gauw na de oprichting van het CIS werd de eerste Israël­consulent uitgezonden: drs. Kees Jan Rodenburg. Hij was van 2003 tot 2010 namens het CIS in Jeruzalem, met zijn vrouw Esther en hun kinderen.


Sinds 1 september 2011 is ds. Aart Brons aangesteld als Israëlconsulent in dienst van het CIS. Hij en zijn vrouw zijn in juni 2012 vertrokken naar Israël. Hun adres is:


Yitshak Ben Dor 5 apt. 20
Jerusalem 93281

tel. +972 2 5718627
mobiel: +972 523196714
mail: aartbrons@gmail.com


Aart en Tineke Brons
Aart en Tineke Brons


Voor meer informatie, zie: