zie ook artikelen in ‘Vrede over Israël’:
Wekenfeest - Pinksterfeest
Het middelste van de Opgangsfeesten
Het Wekenfeest zoals het beleefd en gevierd wordt inn Israël
Ruth - een feestrol voor Pinksteren