Joodse datum

19 adar 5779

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


ons blad: Verbonden ‘Verbonden’


Vanaf 2015 heet ons magazine ‘Verbonden’.
Daarvoor was de naam: ‘Vrede over Israël’.
Onder deze naam verschenen 58 jaargangen. We blijven doortellen; het eerste nummer van ‘Verbonden’ is dus jaargang 59 nr. 1.
‘Verbonden’ wordt vier keer per jaar toegezonden aan alle adressen van leden van de Chr. Geref. Kerk, doorgaans samen met het blad ‘Doorgeven’.

De artikelen op internet

Vanaf jaargang 41 (1997) zijn de belangrijkste artikelen op internet gezet.
U kunt ze vinden met behulp van diverse indexen:

De artikelen uit eerdere jaargangen

De artikelen uit de jaargangen 0 t/m 41 zijn niet digitaal beschikbaar. U kunt ze wel vinden in onze Israël-bibliotheek. Van deze jaargangen is een index met diverse zoek- en selecteer-mogelijkheden beschikbaar; hiermee kunt u alleen gegevens over de artikelen vinden, niet de inhoud ervan.