Joodse datum

19 nisan 5779
pesach

Parasja van de week

27 april

PESACH

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.


Financiën

van ‘Vrede over Israël’


‘Vrede over Israël’ wordt vijf keer per jaar toegezonden aan alle adressen van leden van de Chr. Geref. Kerk, doorgaans samen met het blad ‘Doorgeven’.


Eén keer per jaar wordt een acceptgirokaart gezonden waarmee u - geheel vrijwillig - een bijdrage kunt geven. (Richtbedrag: €7,50)


Zie verder de pagina over de financiën van Deputaten ‘Kerk en Israël’