Joodse datum

19 nisan 5779
pesach

Parasja van de week

27 april

PESACH

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.

Verbonden

Vier keer per jaar verschijnt ons blad
Verbonden
(voorheen: Vrede over Israël)


Het laatste nummer is:jaargang 63 nr. 1

inhoud | download


artikelen:


ons blad: Vrede over Israel ‘Vrede over Israël’


Vanaf 2015 heet ons magazine Verbonden.
Daarvoor was de naam: ‘Vrede over Israël’.


‘Vrede over Israël’ is een woord uit de Psalmen (125:5, 128:6).

In de loop der jaren is het blad meermalen van uiterlijk veranderd, maar steeds waren daarop de woorden ‘Vrede over Israël’ (שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל) - Sjalom al Jisraeel) te vinden.

Die woorden geven onze hartelijke wens en bede weer. Wij bidden om vrede in Israël: dat terreur en geweld zullen ophouden, dat vrede en verzoening gestalte krijgen.

Wij bidden ook om díe vrede voor Israël, die wij leerden kennen door de Messias die aan Israël gegeven is. In het geloof dat de God van Abraham, Izak en Israël trouw is.

De artikelen op internet

Vanaf jaargang 41 (1997) zijn de belangrijkste artikelen op internet gezet.

U kunt ze vinden met behulp van diverse indexen:


Vanaf jaargang 46 zijn de nummers ook als PDF-bestand te krijgen; u krijgt dan het hele blad, inclusief de opmaak.

De artikelen uit eerdere jaargangen

De artikelen uit de jaargangen 0 t/m 41 zijn niet digitaal beschikbaar. U kunt ze wel vinden in onze Israël-bibliotheek. Van deze jaargangen is een index met diverse zoek- en selecteer-mogelijkheden beschikbaar; hiermee kunt u alleen gegevens over de artikelen vinden, niet de inhoud ervan.

In de loop der jaren

‘Vrede over Israël’ begon in 1954 met een jaargang 0. De eerste nummers verschenen in het zendings­blad ‘Uw Koninkrijk Kome’, waarin welwillend ‘een bescheiden hoeksken’ werd ingeruimd voor de Israël-deputaten. De jaargang is bijna geheel gewijd aan het werk dat ds Boertien begon in Hamburg.


Vanaf oktober 1955 verschijnt ‘Vrede over Israël’ zelfstandig, zes keer per jaar: een blaadje met 8 bladzijden. De 35e jaargang begon met een uitbreiding: naar 12 blz. Later verschenen ook vaker thema-nummers van 16 blz.


In 2000 werd de omvang van elk blad 16 blz. Het verscheen vervolgens vijf keer per jaar.


In 2015 is de naam en uitvoering grondig gewijzigd. Het blad heet nu ‘Verbonden’. Het wordt aan alle adressen van leden van de Chr. Geref. Kerken gezonden.‘Vrede over Israël’ geeft informatie over ons werk. Daarnaast geven we aandacht aan diverse onderwerpen op het gebied van het jodendom, het volk Israël en de relatie Kerk-Israël.

Bijzondere nummers

Enkele bijzondere, uitgebreidere nummers: