Joodse datum

19 nisan 5779
pesach

Parasja van de week

27 april

PESACH

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.


Redactie

van ‘Vrede over Israël’


commissie van redactie
drs. C.J. van den Boogert Elburg
drs. R. Jansen Hattem
ds. D.J.K.G. Ruiter Arum
eindredacteur
drs. C.J. van den Boogert
adres: Graspieper 8
8081 ZR Elburg
telefoon: 0525-690222
e-mail: keesvandenboogert@kpnmail.nl