Joodse datum

19 adar 5779

ֹBijbeltekst

Giften

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen.


Wij hebben een ANBI-status, waar­door giften fiscaal aftrek­baar zijn.


de synagoge

Bij de synagoge van Middelburg


Het joodse leven is nauwelijks voorstelbaar zonder de synagoge. Synagoge (beth ha-knesset) betekent letterlijk ‘huis van samenkomst’. De synagoge is een plaats van samenkomst voor gebed en om te leren.


In Nederland bestaan nog ongeveer 150 synagogen. Helaas worden de meeste daarvan, omdat het aantal Joden in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog sterk verminderd is, niet meer gebruikt als ‘huis van samenkomst’ voor de joodse gemeenschap.


De synagoge van Middelburg vervult deze functie weer wel. Hier heeft de Joodse gemeenschap van Zeeland opnieuw haar plaats van gebed in gebruik genomen. Dat gebeurde in 1994.


Bij de bevrijding werd de synagoge, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter werd gebruikt als opslagloods voor in beslaggenomen radio’s, door een granaat getroffen. Daarna raakte ze steeds meer in verval. In 1987 werd het initiatief tot restauratie genomen. Dat resulteerde in het in ere herstellen van het uit 1705 stammende gebouw.

De synagoge van Middelburg was destijds de eerste synagoge in Nederland die buiten Amsterdam werd gebouwd.

etrog-doos tora-rollen in de arke diverse voorwerpen

In het mooie boekje Teruggevonden scherven, met tekeningen van Harold Sarneel, wordt verteld hoe een aantal kostbare gebruiks­voorwerpen weer op hun oorspronkelijke plek terugkwamen. Daartoe behoorden de zilveren kan voor het wassen van de handen, het kistje waarin de gaven van barmhartigheid werden bewaard en enkele waardevolle antieke parachot, voorhangen.


Het is zeker de moeite waard om deze sfeervolle synagoge met een bezoek te vereren.Zie ook de website: www.synagoge-middelburg.nl