pijl omhoog

Kerk en Israël

voorgoed verbonden

Uitgelicht


Schuld erkennen voor de jodenvervolging?

Het lijkt wel alsof we ineens beseffen dat de geschiedenis geen voltooid verleden tijd is. (...) Deze zomer sprak premier Rutte bij de herdenking van de val van Srebrenica zijn spijt uit over wat gebeurd was en riep hij op tot verzoening, waarbij hij zei dat het ‘voelde als gisteren’. In de Tweede Kamer werd aan premier Rutte gevraagd excuses aan te bieden voor de rol van onze voorouders in de slavenhandel, ook omdat die direct samen­hangt met het probleem van ‘systemisch racisme’ in onze samenleving.

En de joden?
Temidden van deze hoogoplopende discussies is het betrekkelijk stil rond wat Joden is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk vreemd, want anders dan de slavenhandel, politionele acties en Srebrenica heeft het zich niet ver weg afgespeeld. Joodse mannen, vrouwen en kinderen zijn voor het oog van de Nederlandse bevolking afgevoerd, eerst naar Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen.
. . . . . . . . . .

Kerk & Israël

Wie zijn wij?

Wij zijn een deputaatschap (‘commissie’) van de christelijke gereformeerde kerken.


Onze taak is: bezinning op de relatie tussen Kerk en Israël, en het metterdaad gestalte geven aan die relatie.

Wat doen wij?

Wij houden ons bezig met wat de Bijbel zegt over Israël, maar ook met wat joden zeggen over/vanuit de Bijbel.


Wij willen de kerken dienen met manieren en materiaal om aandacht te geven aan de betekenis van Israël.

Onze visie: Voorgoed verbonden

De brochure Voorgoed verbonden geeft onze visie weer, in 10 stellingen.


De HERE heeft zich voor­goed en ten goede verbonden aan Israël. Door het geloof in Hem zijn wij dat ook.

Verbonden

Ons magazine: Verbonden

Verschijnt 4x per jaar en wordt in principe toegestuurd aan alle adressen van de christelijke gereformeerde kerken, en aan andere geïnteresseerden.
Het laatst verschenen nummer is: jaargang 64 nr. 3 (sep. 2020).


Tot de 59e jaargang heette het Vrede over Israël.
Alle artikelen vanaf de 41e jaargang kunt u lezen op onze site. U kunt zoeken via verschillende indexen.


nieuws

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Alleen het mailadres is genoeg.
We gebruiken het alleen zelf
en alleen voor de Nieuwsbrief.

inschrijven voor de Nieuwsbrief:

Nieuwtjes

september 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 3 is verschenen. Met onder andere een artikel over Schuld erkennen voor de jodenvervolging, door prof.dr. Gerard den Hertog.

mei 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel over ds. J. Koopmans - bewogen met Israël, door Niels den Hertog.

januari 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een Schriftstudie over Psalm 118, door Bart Wallet.

november 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 4 is verschenen. Albert Hoekman schrijft over de Karaïeten en hun ‘Sola Scriptura’. Albert Groothedde over Haat en liefde in Israël. Ook wordt de nieuwe directeur van het CIS voorgesteld: Joan Bonhof. En meer.

25 oktober 2019

In de serie ‘verborgen verleden van Nederland’ verscheen een boeiende documentaire over de Snoge (de Portugese synagoge in Amsterdam) en Sefardische Joden in Nederland.

12 oktober 2019

Ons rapport is besproken op de generale synode. Daarin een samenvatting van onze bezinning op de vraag: Wat betekent de term ‘Israël’ in kerk en theologie? We willen verder gaan met bezinning op de eigen betekenis van het land Israël en van de staat Israël.

5 oktober 2019

Jubileumviering van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Presentatie van het boek Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, geschreven door dr. Pieter A. Siebesma

columns

A.G. Knevel

Na Auschwitz

‘Wat raakte je het diepst?’ ‘Hoe heb je het ervaren?’ In het licht van de gruwel lijken dit haast ongepaste vragen. Het zijn ongepaste vragen.

Wanneer je Auschwitz bezoekt gaat het niet om jouw emoties, om jouw ervaringen, om jouw verhalen bij terugkomst. Je staat daar voor de afgrondelijkheid van het zwaarste lijden en dus moet je zwijgen.

L. van Dalen

BDS

Wel eens van BDS gehoord? Het is een internationale beweging die Israël en haar producten boycot. Let wel: uitsluitend Israël! Waarom? Om op te komen voor de ‘Palestijnse zaak’. Wordt het Palestijnse volk beter van dit initiatief? Daarbij is het de vraag of deze ‘boycotbeweging’ überhaupt bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek tussen Joden en Palestijnen.

A. Groothedde

Sharia

Of ik belangstelling had om mee te gaan naar een shariarechtbank in Jeruzalem? Even knipperde ik met mijn ogen toen ik de uitnodiging las. Een shariarechtbank in Jeruzalem? Israël wordt bedreigd!

De rechtbank blijkt gehuisvest in een modern kantoorpand in het centrum van Jeruzalem. De bewaker is een religieuze Jood. Een vrouw, gehuld in een boerka, meldt zich bij de balie.

In zijn concentratie op Israël in het OT had God toch ook de volken op het oog.
In zijn concentratie op de volken in het NT houdt God ook Israël op het oog.
uit J.P. Versteeg: Het behoud van gans Israël

Jeruzalem

jodendom

Joodse datum


20 oktober 2020

=

2 chesjvan 5781

CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.


Dit samenwerkingsverband ontstond in 2002. Het wil een kennis­centrum zijn, dat vooral gevoed wordt door de levende ontmoeting met Israël.

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Albert Groothedde in Israël, als Israël-consulent.


Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen. Hij geeft wat hij daar leert graag door naar de kerken in Nederland, in publicaties, tijdens tournees en tijdens reizen van groepen in Israël.

Reiswijzer

Wijzer op reis in Israël...
Het boek Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims is een werkboek, met de delen ‘vooraf’, ‘in Israël’ en ‘achteraf’. Het begint dus al thuis, met een goede voorbereiding.


Er hoort een website bij: israelreiswijzer.nl.