omhoog

Tora-lezingen in de Synagoge
voor het jaar 5782 (2021/2022)

Niet opgenomen zijn hier de lezingen voor de feestdagen
De haftara kan anders zijn in een bepaalde traditie of op een bijzondere sjabbat1

1 haftarot volgens Encyclopedia Judaica; zie ook en.wikipedia.org/wiki/Haftarah

2 soms worden op één sjabbat twee parasjot gelezen