omhoog

logo van het CIS CIS


Wij werken in het Centrum voor Israëlstudies samen met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Zie hierover de volgende artikelen in ‘Vrede over Israël’:


fam. Groothedde Israël-consulent

Vanaf 1 december 2017 is Albert Groothedde MA aangesteld als de ‘representative’ van het Centrum voor Israëlstudies in Jeruzalem. Hij en zijn vrouw Martha en hun vier kinderen wonen in de wijk Arnona.

Albert heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn, en Inter­nationale Betrekkingen in Groningen. Hij heeft ruime journalistieke ervaring.

Het gezin Groothedde zal in augustus 2023 weer terugkeren naar Nederland. Albert is wel tot en met november nog in dienst van het CIS.

Geert de Korte Opvolging

Inmiddels is een opvolger gevonden: G.T.S. (Geert) de Korte MA. Hij is per 1 augustus aangesteld en zal DV met zijn vrouw en vier kinderen naar Jeruzalem verhuizen in oktober 2023.

Geert heeft theologie gestudeerd in Amsterdam, waar hij ook de leraren­opleiding heeft gevolgd. Hij is docent en sectieleider gods­dienst aan het Driestar-Wartburg College. Hij is bezig met een promotie­traject.

Taken

Als vertegenwoordiger van het CIS neemt de Israëlwerker deel aan dialoog tussen joden en christenen zoals die in Israël plaatsvindt. Hij onderhoudt contacten met organisaties en personen in kringen van (vooral) het religieuze jodendom, maar ook in messiaanse en Palestijns-christelijke kringen.

Op allerlei manieren geeft hij zijn ervaringen daar door naar zijn achterban. Onder andere door presentaties die hij geeft tijdens de tournees, waarvoor hij twee keer per jaar naar Nederland komt.


Voor meer informatie over de Israël-consulent verwijzen we naar website van het CIS. Zie met name: ‘Een nieuw gezicht in Jeruzalem’.


Vóór Albert Groothedde zijn diverse andere werkers naar Israël uitgezonden - aanvankelijk door alleen de CGK, vanaf 2002 door het CIS.