Undefined variable $nummer

Uninitialized string offset 0

Undefined variable $insert_box

het CIS: Centrum voor Israel-Studies
omhoog

logo van het CIS CIS


Wij werken in het Centrum voor Israëlstudies samen met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Zie hierover de volgende artikelen in ‘Vrede over Israël’:


fam. GrootheddeIsraël-consulent

Vanaf 1 december 2017 is Albert Groothedde MA aangesteld als de ‘representative’ van het Centrum voor Israëlstudies in Jeruzalem. Hij en zijn vrouw Martha en hun vier kinderen wonen in de wijk Arnona.

Groothedde heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn, en Inter­nationale Betrekkingen in Groningen. Hij heeft ruime journalistieke ervaring.

Als vertegenwoordiger van het CIS neemt hij deel aan dialoog tussen joden en christenen zoals die in Israël plaatsvindt. Hij onderhoudt contacten met organisaties en personen in kringen van (vooral) het religieuze jodendom, maar ook in messiaanse en Palestijns-christelijke kringen.

Op allerlei manieren geeft hij zijn ervaringen daar door naar zijn achterban. Onder andere door presentaties die hij geeft tijdens de tournees, waarvoor hij twee keer per jaar naar Nederland komt.


Voor meer informatie over de Israël-consulent verwijzen we naar website van het CIS. Zie met name: ‘Een nieuw gezicht in Jeruzalem’.


Vóór Albert Groothedde zijn diverse andere werkers naar Israël uitgezonden - aanvankelijk door alleen de CGK, vanaf 2002 door het CIS.

Undefined variable $insert_box