pijl omhoog

Samenstelling

van het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de chr. geref. kerken


Het deputaatschap heeft 13 leden:

  • 5 benoemd door de Generale Synode
  • 8 benoemd door de Particuliere Synoden

benoemd doornaamfunctie
G.S.ds. A. Brons1e secretaris ad interim
G.S.drs. A.D. Fokkema2e secretaris
G.S.dhr. P.A.J. Pruijssers MBA1e penningmeester
G.S.dhr. C. Hegi2e penningmeester
G.S.dr. B.T. Walletadviseur
P.S. v.h. Noordends. A.C. van der Wekken 
P.S. v.h. Noordendrs. L.J. van Dalen 
P.S. v.h. Oostends. M.W. Vrijhof1e voorzitter
P.S. v.h. Oostendrs. W. de Bruin 
P.S. v.h. Westendrs. A. Hoekman 
P.S. v.h. Westendrs. F.H. Meijer 
P.S. v.h. Zuidendrs. C.P. de Boer 
P.S. v.h. Zuidendrs. G.J. Post