omhoog

Ideeën voor activiteiten i.v.m. Kerk & Israël

Klik op de items hieronder voor meer informatie.
Geef aandacht aan Israël in preken, in een serie of met enige regelmaat.

Daarbij kunnen de preekschetsen en de Schriftstudies op onze website helpen.

Geef aandacht aan Israël in de catechese.

Wij bieden daarvoor materiaal op onze site.

Geef aandacht aan Israël op een gemeenteavond.

Op een gemeenteavond kan een bepaald aspect van het jodendom worden besproken. U kunt een deputaat uitgenodigen om een presentatie te geven, of de huidige Israëlconsulent Albert Groothedde, wanneer hij in Nederland is. Ook is te denken aan sprekers van christelijke organisaties of opleidingen die met het Joodse volk te maken hebben.

Geef volop invulling aan de Israëlzondag.

Daarvoor biedt het CIS elk jaar een handreiking, met een folder, een preekschets en materiaal voor kinderen en jeugd.

Geef vóór Pasen/Pesach een beeld van een sedermaaltijd.

Modellen hiervoor zijn te vinden op internet. Wanneer het patroon van een sedermaaltijd van Messiasbelijdende Joden wordt gevolgd, kan ook het verband worden getoond met het Nieuwe Testament. We vinden het van belang dat daarbij aan het joodse origineel wel zo veel mogelijk recht wordt gedaan (pas op voor een oppervlakkige en niet-respectvolle imitatie!).

Vraag een rabbijn om een lezing te houden.

Zo hield de CGK van Dokkum een een avond waarop rabbijn Lody van de Kamp sprak. Hiervoor was grote belangstelling: er waren ca. 200 personen! Omdat in de regionale bladen aandacht hiervoor was gevraagd, waren er ook veel personen van buiten de eigen gemeente.

Vraag een historicus om iets te vertellen over het jodendom in eigen regio.

In de eigen omgeving kan worden gezocht naar (amateur-) historicus, die iets kunnen vertellen over het jodendom in de eigen regio (denk ook aan heemkundekringen, stadsarchief, enz.)

Vraag het CIS om voorlichting over diaconale projecten in Israël.

Medewerkers van het CIS kunnen voorlichting geven in de kerken over het diaconale werk in Israël, dat ook tot de activiteiten van het CIS behoort. Zie hetcis.nl/projecten.

Werk mee aan het onderhoud van een Joodse begraafplaats.

Voor de doeners is een waardevolle bijdrage mogelijk door het opknappen en verzorgen van een joodse begraafplaats. Dit is al op verschillende plaatsen gedaan in Nederland en wordt door de joodse gemeenschap zeer gewaardeerd. Zie voor meer informatie hierover: stichting “boete en verzoening” (www.boete-verzoening.nl). Bij de voorbereiding zal informatie over de achtergrond van de stichting moeten worden gegeven.

Maak een reis naar Israël met een groep gemeenteleden.

Het is goed om dan in het programma ook lezingen of ontmoetingen in Israël op te nemen.

Denk in elk geval aan een ontmoeting met ‘onze man in Israël’, Albert Groothedde. Hij komt graag een avond vertellen over een voor de groep actueel onderwerp of in gesprek te gaan over vragen die opgekomen zijn tijdens de reis. Hij kan ook voorgaan in een kerkdienst.

Bezoek een synagoge, met catechisanten of een groep gemeenteleden.

Liefst met voorbereiding vooraf en met uitleg (van een rondleider) in de synagoge.

Je kunt in de eigen omgeving zoeken naar een synagoge waar een rondleiding wordt gegeven.

  • In de randstad is te denken aan synagogen in de drie grote steden: in Amsterdam bijv. de Portugese synagoge, in Den Haag en Rotterdam de orthodox-joodse en de liberaal-joodse synagoges.
  • In het noorden van het land is er in Leeuwarden een orthodox-joodse synagoge en in Zuidlaren een liberaal-joodse. In Heerenveen is er ook één, maar die is van een zeer moderne stroming in het jodendom en daarom minder representatief.
  • In het zuiden van het land is er een mogelijkheid in de synagoge van Tilburg. In het oosten van het land is er een bekende, grote synagoge in Enschede. Ook zijn er plaatsen waar het gebouw van een voormalige synagoge nog steeds is te bezichtigen.
Bezoek plaatsen met herinneringen aan het Jodendom.

Bijvoorbeeld het museum in de voormalige synagoge in Elburg, kamp Westerbork en kamp Vught. Bij deputaten zijn folders te verkrijgen over de drie bovengenoemde plaatsen. Ook is te denken aan een excursie in Amsterdam waar vele herinneringen zijn aan het Jodendom.

Werk thematisch met bestaande verenigingen, clubs, bijbelstudiegroepen.

Denk bijvoorbeeld aan de diverse joodse feesten, waarbij iedere groep/club één van de feesten kan bestuderen en daar iets van kan laten zien.

Maak digitaal contact met ‘onze man in Jeruzalem’.

Zamel vragen in op een bijeenkomst of een serie bijeenkomsten. Leg die voor aan Albert Groothedde, onze man ‘in het veld’, via Skype, Zoom, Teams of dergelijke.

Start een leesgroep.

Lees met elkaar, bijvoorbeeld:

  • Hoe leest u Israël? (Koert van Bekkum, Michael Mulder)
  • Hoezo Israël? (Aart Brons, Michael Mulder en Wilma Wolswinkel)
  • Hoofdstukken uit diverse boeken, b.v. over het Joodse Pesachfeest
Start een werkgroep ‘kerk & Israël’.
Houd een workshop op een gemeentedag of Israëlzondag.

Bijvoorbeeld over de relatie van kerk en Israël en wat de plaatselijke gemeente daarin kan betekenen, of een van de onderwerpen, genoemd bij presentaties.

Gebruik onze koffer met Joodse voorwerpen.
Houd een avond met aandacht voor Joodse liederen en muziek.

Ook kan deze aandacht een onderdeel zijn van een breder opgezette avond met liederen en muziek.

Geef aandacht aan Messiasbelijdende Joden in Israël

De Stichting Steun Messias belijdende Joden in Nijkerk kan hierover informatie geven. Wanneer een aan deze stichting gerelateerde persoon Nederland bezoekt, worden er bijeenkomsten belegd waar hij spreekt over zijn werk. Deze avonden hebben doorgaans een interkerkelijk karakter. Soms wordt vanuit een Nederlandse kerk ook concrete steun gegeven aan een bepaalde gemeente in Israël.

Kijk wat in samenwerking met andere kerken kan worden gedaan.

Dat geeft misschien wel uiteenlopende standpunten (misschien zelfs conflicterende standpunten), maar het scherpt de discussie. Laat er wel een heldere vraagstelling zijn als uitgangspunt bij zo’n gespreksavond en een goede leiding.

Geef andere ideeën en tips aan ons door!

We maken deze lijst graag nog langer.
Als u nog goede ideeën hebt, of ervaringen met een of ander, horen wij dat graag!
Mail dan naar info@kerkenisrael.nl.