Undefined variable $nummer

Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Preekschets voor een Israël-dienst over Deuteronomium 26:1-11
omhoog

Undefined variable $insert_section

Undefined variable $nummer

Schets voor een preek waarin bijzondere aandacht gegeven wordt aan de verhouding Kerk-Israël


Preekschets over

Undefined variable $v

Deuteronomium 26:1-11


Tekstkeuze

Doel van een Israëlzondag of Israëldienst lijkt me in de eerste plaats te zijn, oog te krijgen voor wat Israël is door Gods genade. Dat kan voor een gemeente misschien beter door een preek over iets voorstelbaars, kleins, dan door een dogmatische uiteenzetting.

Zoekend naar een geschikte tekst kwam ik Dt. 26 tegen, omdat ik daarover in Jeruzalem een keer moest preken. ‘Moest’ - in die zin, dat in de Nederlandse diensten in Jeruzalem wordt meegelezen met de synagoge: elke zondag (een stukje uit) de wekelijkse afdeling van de vijf boeken van Mozes. Niet altijd makkelijk, wel boeiend deze gedeelten óók te leren zien als delen van onze Bijbel, waarover gepreekt kan en moet worden. De tekst over de ‘zwervende Arameeër’ was me wel bekend, de context niet: in die twee samen vond ik een goed beeld van ‘Israël’.

Voor deze preekschets heb ik opnieuw geëxegetiseerd en omgewerkt, teneinde wat relevante gegevens te kunnen geven over deze tekst: als Woord van God, als deel van de Tora voor Israël die ook wij als Kerk in Christus mogen lezen.

Enkele exegetische opmerkingen

  • Dit is één van de laatste wetten van Deuteronomium. Doel is, dat de dank aan God ook zal blijven in het land: ‘Wanneer gij...’ (

    Undefined variable $v

    vs.1). Het gebodene heeft heel moeilijke kanten, het wordt van te voren daarom al ingescherpt, nog in het veld van Moab, met zicht op Kanaän.
  • ‘van de eerstelingen’,

    Undefined variable $v

    vs.2. Dat ‘van’ kan een deel aangeven - maar hoeveel? Eerstelingen: r’eshit, van ‘begin’, ‘hoofd’: het eerste, maar dikwijls ook het beste deel. Er wordt in de eerste vijf boeken van de Bijbel vaak over eerstelingen gesproken, en het is niet simpel, uit te maken, welke wetten praktisch bij elkaar hoorden. Bv. Ex. 23:19;