omhoog

Onderstaand artikel is verschenen in De Wekker d.d. 23 okt. 2020. Met toestemming overgenomen.


kop van het artikel: Meditatie

Israëls Verlosser is de Heilige Israëls


‘Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls, Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.’ (Jesaja 41: 14)


Hij straft de zonde

Het is geen fraaie naam waarmee het volk Israël wordt aangeduid. Letterlijk staat er: Worm Jakob. Wormen zijn in de Bijbel klein en onrein. Zij hebben te maken met de dood en met ontbinding. Als Israël een worm is, staat alles in dat volk haaks op Wie God is als de Heilige. Immers, de Heilige Israëls, zoals Jesaja de HEERE vaak noemt, is totaal anders dan wij mensen. Hij is vol van majesteit, oneindig gescheiden van deze wereld die met zonde geïnfecteerd is. Hij kan het kwaad niet verdragen.


Israël had de roeping om heilig te leven! De unieke band die de Heilige Israëls met dat volk had gelegd, legde een claim op de Israëlieten. Wees heilig, want Ik, de HEERE uw God, ben heilig! Dat betekent: Wees totaal anders dan andere volken, haat en mijd de zonde en wees toegewijd aan Mij. Maar in plaats daarvan heeft Israël andere goden gediend. Het volk heeft de HEERE verlaten, Zijn wet veracht. En nu is Israël onrein van top tot teen (Jes. 1: 6), net zoals een worm. Omdat God de zonde niet kan verdragen, straft Hij als Heilige van Israël Zijn onheilige volk. Israël zal in ballingschap gevoerd worden. Het volk zal als een worm vertrapt worden.


Hij verlost Zijn volk

God straft de zonde. En toch zegt Jesaja: 'Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls; Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.' Blijkbaar is Gods straffende gerechtigheid slechts één kant van Zijn heiligheid. Als Heilige is en blijft de HEERE ook intens betrokken op Zijn volk. Als Heilige is Hij Israëls Verlosser. Als Heilige rekent Hij af met Israëls vijanden; met hen die Israël in ballingschap voeren en bespotten; met allen die zich bezondigen aan Zijn volk! Moet dat ons niet tot bezinning brengen? Als Heilige brengt God ook Zijn volk weer terug in het heilige land, waar Hij in hun midden wonen wil. Door het oordeel heen verlost de Heilige van Israël Zijn volk.


Het geheim van deze verlossing ligt in Christus. In Hem is de Heilige van Israël vlees en bloed geworden. In Hem kwam God nabij als nooit tevoren. Hij is een heilige Koning, Die geen zonde heeft of kent. Hij heeft gerechtigheid, volmaaktheid. Daarmee kan en wil Hij onreine mensen bedekken. Hij is de Koning der Joden, Die het oordeel wilde dragen. Om zo verlossing voor Israël te verwerven.


Ook wij zijn in het verbond van God met Israël begrepen. Ook tot ons komt Gods eis: Wees heilig, want Ik, de HEERE uw God, ben heilig. De Heilige Geest wil ons dat leren. De ontmoeting met de Heilige van Israël maakt ons bewust van onze kleinheid en onreinheid (vgl. Jes. 6). We geven God niet waar Hij recht op heeft. Waar wij gaan inleven dat we van die wormen zijn, komt er plaats voor Hem, Die een worm wilde worden en de onreinheid van zondaren op Zich wilde nemen, Jezus de Christus. Hij, de Heilige van Israël, werd een worm (Psalm 22). Wonderlijk. Wij kunnen alleen maar aan Gods eis om heilig te zijn beantwoorden in Hem. Hem persoonlijk te kennen is het leven. Buiten Hem is de dood.


Kennen we persoonlijk de Heilige van Israël? Aan Hem verbonden komt er lust en liefde tot Zijn geboden, tot het doen van recht en gerechtigheid. We worden wat we zijn, meer en meer: een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden van degenen, Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht (1 Petr. 2: 9)! Dit maakt ootmoedig en verbindt ons des te meer aan Israël.


Verlossing zal de Heilige van Israël ook nu aan Israël geven. Omdat God heilig is, laat Hij Israël niet in de steek, maar is Hij zijn Redder en Verlosser. Nu en straks. Want God is eeuwig Dezelfde! Hij heeft eens gezworen bij Zijn eigen heiligheid en Hij zal niet feilen in Zijn trouw (Ps. 89: 15, ber.).

G.J. Post is predikant van de CGK Nieuwpoort


Ds. G.J. Post is preadikant van de CGK Nieuwpoort