omhoog
Start
Uitgelicht
Kerk en Israël
Nieuws
Columns
Citaat
Jodendom
CIS

Kerk en Israël

voorgoed verbonden

Uitgelicht

Geert de Korte

Nieuwe Israëlwerker

Het Centrum voor Israëlstudies heeft G.T.S. (Geert) de Korte MA benoemd als Israëlwerker. Hij wordt de opvolger van drs. Albert Groothedde.


Geert de Korte (36) heeft theologie gestudeerd in Amsterdam, waar hij ook de lerarenopleiding heeft gevolgd. Hij is docent en sectieleider gods­dienst aan het Driestar-Wartburg College. Hij is bezig met een promotie­traject.

De benoeming gaat in per 1 augustus. Hij zal D.V. kort daarna met zijn vrouw en vier kinderen naar Jeruzalem verhuizen.

De verkenners

Albert en Martha Groothedde maken in Israël video’s over Bijbelse plaatsen, feesten en gewoonten.


Het doel is: kinderen enthousiast maken over het land van de Bijbel en de verbondenheid met Israël vergroten. Maar ook ouderen kunnen genieten van de mooie beelden en leren van de informatieve verhalen.


Je kunt de video’s vinden op deverkenners.info en op Youtube (waar je je ook kunt abonneren op hun kanaal).

Kerk & Israël

Wie zijn wij?

Wij zijn een commissie van de Christelijke Gereformeerde Kerken (landelijk), die zich bezighoudt met de relatie Kerk-Israël, in bezinning en praktijk.

Wij bieden ook manieren en materiaal aan om aandacht te geven aan de betekenis van Israël voor ons als kerken en christenen.

Onze visie

De brochure Voorgoed verbonden geeft onze visie weer in 10 punten.


Door het geloof in de God van Israël zijn wij ook met zijn volk verbonden.


U kunt de brochure downloaden of hier lezen.

nieuws

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Alleen het mailadres is genoeg.
We gebruiken het alleen zelf
en alleen voor de Nieuwsbrief.

inschrijven voor de Nieuwsbrief:

Nieuwtjes

november 2022

Verbonden jaargang 66 nr. 4 is verschenen. Met onder andere een artikel van Mart-Jan Paul: De betekenis van het land in het Oude Testament, en van Gerard Rouwhorst: Het land van de belofte in het vroege christendom.

september 2022

Verbonden jaargang 66 nr. 3 is verschenen. Met onder andere een artikel van Michael Mulder: Hoopvol teken in pijnlijke werkelijkheid. In gesprek met Messiaanse Joden, en een Schriftstudie van Rien Vrijhof over ‘Het land behoort Mij toe’.

mei 2022

Verbonden jaargang 66 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel van Albert Muller over de zesdaagse oorlog: Een oorlog die de geschiedenis zou veranderen, en van Albert Groothedde: Israël, volk met een missie.

februari 2022

Verbonden jaargang 66 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een artikel van prof. Bart Wallet: Antisemitisme in de Nederlandse samenleving anno nu, en van Albert Groothedde: Van Jodenzending naar gesprek.

november 2022

Verbonden jaargang 64 nr. 4 is verschenen. Met onder andere aandacht voor de betekenis van Joodse exegese. Joan Bonhof (directeur van het CIS) schrijft over het Mattheüs-project. Mart-Jan Paul kijkt met Joodse bronnen naar Mattheüs 5:48. En Albert Groothedde evalueert het parasja-project.

september 2021

Verbonden jaargang 65 nr. 3 is verschenen. Met onder andere artikelen Israëlzondag: Israëlzondag en ik, over het thema van het CIS voor deze zondag: Gezegend met Israël.

september 2021

De Israëlzondag valt dit jaar op 3 oktober. Het CIS heeft voor deze zondag materiaal ontwikkeld rond het thema ‘Gezegend met Israël’; zie Informatie over de folder, de preekschets en het materiaal voor de jeugd.

augustus 2021

Ook dit jaar kunt u weer meeleven met hoe in het jodendom de najaarsfeesten worden ge­vierd, aan de hand van het Dagboek bij de Najaars­feesten, geschreven door Aart Brons. Het ‘dagboek’ bestrijkt dit jaar heel de maand september.

juli 2021

Het catechesemateriaal is nu niet meer alleen maar als download beschikbaar, maar ook direct op onze website.

mei 2021

Albert Groothedde schreef Analyse en duiding van de onrust in Israël, mei 2021Hij gaat uitgebreid in op het conflict tussen Israël en Hamas, maar ook op de onrust bínnen Israël tussen Joden en Arabieren, en geeft tenslotte ook een ‘Geestelijke duiding van de situatie.’

maart 2021

Verbonden jaargang 65 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel over 65 jaar na de Sinaï-oorlog - geschreven door Alfred Muller.

januari 2021

Verbonden jaargang 65 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een artikel over Dostojevski (1821-1881) en de Joden - geschreven door Rien Vrijhof.

columns

Andries Knevel

Na Auschwitz

‘Wat raakte je het diepst?’ ‘Hoe heb je het ervaren?’ In het licht van de gruwel lijken dit haast ongepaste vragen. Het zijn ongepaste vragen.

Wanneer je Auschwitz bezoekt gaat het niet om jouw emoties, om jouw ervaringen, om jouw verhalen bij terugkomst. Je staat daar voor de afgrondelijkheid van het zwaarste lijden en dus moet je zwijgen. ......

Lieuwejan van Dalen

BDS

Wel eens van BDS gehoord? Het is een internationale beweging die Israël en haar producten boycot. Let wel: uitsluitend Israël! Waarom? Om op te komen voor de ‘Palestijnse zaak’. Wordt het Palestijnse volk beter van dit initiatief? Daarbij is het de vraag of deze ‘boycot­beweging’ überhaupt bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek tussen Joden en Palestijnen. ......

Albert Groothedde

Sharia

Of ik belangstelling had om mee te gaan naar een sharia­rechtbank in Jeruzalem? Even knipperde ik met mijn ogen toen ik de uitnodiging las. Een sharia­recht­bank in Jeruzalem? Israël wordt bedreigd!

De rechtbank blijkt gehuisvest in een modern kantoorpand in het centrum van Jeruzalem. De bewaker is een religieuze Jood. Een vrouw, gehuld in een boerka, meldt zich bij de balie. ......

citaat

Het beloftewoord van God voor Israël is in de nieuwtestamentische bedeling
niet minder van kracht dan in de oudtestamentische bedeling.
uit: J.P. Versteeg: Het behoud van gans Israël

Jeruzalem

jodendom

Joodse datum

vrijdag 22 september 2023

=

7 tisjri 5784

Parasja

23 september

האזינו
ha’azínoe

Deut. 32:1-52

2Sam. 22:1-51

Joodse voorwerpen

Wat is de betekenis van voorwerpen
als:
keppel, sjofar, mezoeza,
tefilien, talliet en tsietsiet?


enkele voorwerpen

עברית

Hierboven staat als het goed is ‘Hebreeuws’ in het Hebreeuws.
We geven korte informatie over
Hebreeuwse woorden,
Hebreeuwse letters
en Hebreeuwse teksten.

CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.
Het CIS wordt gevoed door levende contacten met het jodendom, waarvan veel in Israël.

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Albert Groothedde in Israël, als Israël-consulent.
Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen en geeft wat hij in Israël leert graag door naar Nederland.

Reiswijzer

Wijzer op reis in Israël...
Dat kan met het boek Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims, geschreven door de Israël­consulenten van het CIS.
Er hoort een website bij: israelreiswijzer.nl.