pijl omhoog

Kerk en Israël

voorgoed verbonden

Uitgelicht

grotendeels verdwenen Joodse gemeenschappen

Schuld tegenover Joden...

Verschillende personen en organisaties uit kerken binnen de gereformeerde gezindte hebben ten dienste van de kerken een Handreiking opgesteld voor een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken uitspreken nalatig te zijn geweest in het beschermen van en opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de Holocaust.


Het feit dat we in 2020 herdenken dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde, is de aanleiding tot dit initiatief . . .


ds. Vrijhof met introductie

Video met introductie

Op zondag 15 november zal in veel kerken schuld worden beleden over nalatigheid van veel kerken en christenen jegens Joden in en rond de Tweede Wereldoorlog.
Ds. Rien Vrijhof maakt in een video de betekenis daarvan voor jongeren duidelijk. De videoboodschap is in principe gemaakt voor de Kruiskerk in Arnhem, maar hij mag vrij gebruikt worden voor wie dat maar wil.
Er is een versie voor de zondag waarop de belijdenis wordt uitgesproken, en een versie voor de zondag/week daarvoor.

Kerk & Israël

Wie zijn wij?

Wij zijn een deputaatschap (‘commissie’) van de christelijke gereformeerde kerken.


Onze taak is: bezinning op de relatie tussen Kerk en Israël, en het metterdaad gestalte geven aan die relatie.

Wat doen wij?

Wij houden ons bezig met wat de Bijbel zegt over Israël, maar ook met wat joden zeggen over/vanuit de Bijbel.


Wij willen de kerken dienen met manieren en materiaal om aandacht te geven aan de betekenis van Israël.

Onze visie: Voorgoed verbonden

De brochure Voorgoed verbonden geeft onze visie weer, in 10 stellingen.


De HERE heeft zich voor­goed en ten goede verbonden aan Israël. Door het geloof in Hem zijn wij dat ook.

Verbonden

Ons magazine: Verbonden

Verschijnt 4x per jaar en wordt in principe toegestuurd aan alle adressen van de christelijke gereformeerde kerken, en aan andere geïnteresseerden.
Het laatst verschenen nummer is: jaargang 64 nr. 4 (nov. 2020).


Tot de 59e jaargang heette het Vrede over Israël.
Alle artikelen vanaf de 41e jaargang kunt u lezen op onze site. U kunt zoeken via verschillende indexen.


nieuws

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Alleen het mailadres is genoeg.
We gebruiken het alleen zelf
en alleen voor de Nieuwsbrief.

inschrijven voor de Nieuwsbrief:

Nieuwtjes

november 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 4 is verschenen. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het initiatief dat hieronder genoemd is.

oktober 2020

In dit jubileumjaar van 75 jaar Bevrijding is in een aantal kerken het initiatief ontstaan om alsnog met zoveel woorden als kerken schuld te belijden voor nalatigheid jegens de Joden in en rond de Tweede Wereldoorlog. Er is een Handreiking verspreid met woorden voor schuldbelijdenis en gebed.

september 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 3 is verschenen. Met onder andere een artikel over Schuld erkennen voor de jodenvervolging, door prof.dr. Gerard den Hertog.

mei 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel over ds. J. Koopmans - bewogen met Israël, door Niels den Hertog.

januari 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een Schriftstudie over Psalm 118, door Bart Wallet.

november 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 4 is verschenen. Albert Hoekman schrijft over de Karaïeten en hun ‘Sola Scriptura’. Albert Groothedde over Haat en liefde in Israël. Ook wordt de nieuwe directeur van het CIS voorgesteld: Joan Bonhof. En meer.

25 oktober 2019

In de serie ‘verborgen verleden van Nederland’ verscheen een boeiende documentaire over de Snoge (de Portugese synagoge in Amsterdam) en Sefardische Joden in Nederland.

columns

A.G. Knevel

Na Auschwitz

‘Wat raakte je het diepst?’ ‘Hoe heb je het ervaren?’ In het licht van de gruwel lijken dit haast ongepaste vragen. Het zijn ongepaste vragen.

Wanneer je Auschwitz bezoekt gaat het niet om jouw emoties, om jouw ervaringen, om jouw verhalen bij terugkomst. Je staat daar voor de afgrondelijkheid van het zwaarste lijden en dus moet je zwijgen.

L. van Dalen

BDS

Wel eens van BDS gehoord? Het is een internationale beweging die Israël en haar producten boycot. Let wel: uitsluitend Israël! Waarom? Om op te komen voor de ‘Palestijnse zaak’. Wordt het Palestijnse volk beter van dit initiatief? Daarbij is het de vraag of deze ‘boycotbeweging’ überhaupt bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek tussen Joden en Palestijnen.

A. Groothedde

Sharia

Of ik belangstelling had om mee te gaan naar een shariarechtbank in Jeruzalem? Even knipperde ik met mijn ogen toen ik de uitnodiging las. Een shariarechtbank in Jeruzalem? Israël wordt bedreigd!

De rechtbank blijkt gehuisvest in een modern kantoorpand in het centrum van Jeruzalem. De bewaker is een religieuze Jood. Een vrouw, gehuld in een boerka, meldt zich bij de balie.

Blijft de Joodse vraag wat er nu van die
door de kerk zo breed opgevatte verlossing
in de wereld te merken is.
uit Wat heet ‘Verlossing?’ (VoI 46/5)

olijfbomen

jodendom

Joodse datum


woensdag 2 december 2020

=

11 kislev 3763

CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.


Dit samenwerkingsverband ontstond in 2002. Het wil een kennis­centrum zijn, dat vooral gevoed wordt door de levende ontmoeting met Israël.

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Albert Groothedde in Israël, als Israël-consulent.


Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen. Hij geeft wat hij daar leert graag door naar de kerken in Nederland, in publicaties, tijdens tournees en tijdens reizen van groepen in Israël.

Reiswijzer

Wijzer op reis in Israël...
Het boek Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims is een werkboek, met de delen ‘vooraf’, ‘in Israël’ en ‘achteraf’. Het begint dus al thuis, met een goede voorbereiding.


Er hoort een website bij: israelreiswijzer.nl.