omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Artikelen van C. van Atten

jg‑nrauteurtitel
29-3C. van Atten‘Bruder Martin ...’ / over H.A. Oberman: ‘Wortels van het antisemitisme. Christenangst en jodenramp in het tijdperk van humanisme en reformatie’
29-4C. van AttenLuther: ‘... scherpe barmhartigheid ...’: twee sporen van één richting
30-4C. van Atten‘Het is met ons gedaan...’ [Ezech. 37:11d]
31-6C. van AttenTefillien
32-2C. van AttenWedergeboren tot een levende hoop [1 Petr. 1:3]
33-5C. van AttenLiefde duurt langer dan haat
34-1C. van AttenLesgeven over het Jodendom
34-5C. van AttenEen open Jeruzalem [Zach. 2]
36-5C. van AttenLiefde duurt langer dan haat / over Kfar Shaul
37-2C. van AttenBaroech Ma’oz: ‘Vervolg en vernieuwing’
37-3C. van AttenBedekking [2 Kor. 3]
37-6C. van AttenJodendom in de catechese
38-2C. van AttenDe 144.000 uit Openb. 7 [Openb. 7:1-8]
39-1C. van AttenKfar Shaul opent twee nieuwe afdelingen
40-6C. van AttenMartin Buber (1) / Een joodse stem over het christelijk geloof

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.