omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Artikelen van M. Drayer

jg‑nrauteurtitel
05-4M. DrayerDs. Boertien naar Israël
10-4M. DrayerDe catechese der verguizing
10-5M. DrayerInformatie over Israël / J.B. Makkink: ‘Beloofd land. Deel 1: De positie van de boer in Oud-Israël’
11-1M. DrayerDe papieren getuige
11-1M. DrayerOnder de leeslamp / Pinchas E. Lapide: ‘Sjaloom sjaloom’
11-2M. DrayerWie ontvangen ons blad?
11-3M. Drayer‘Het voze jodendom’
11-5M. Drayer‘De Godsmoord’
12-1M. DrayerOnder de leeslamp / W. Bloemendaal: ‘De tekst van het O.T.’; J.B. Makkink: ‘Beloofd land. Deel 2: het werk van de boer in Oud-Israël’
12-2M. DrayerTien jaar U.C.C.I.
13-1M. DrayerOnder de leeslamp / Leon Uris: ‘Exodus’
13-2M. DrayerDe uitzending van ds. W. van Dijk
13-5M. DrayerBoekbespreking / Ben Ami: ‘Tussen hamer en sikkel’; James Michener: ‘De Bron’; David Ben-Goerion: ‘De Joden en hun land’
14-2M. DrayerBoekbespreking / Clara Asscher-Pinkhof: ‘De Koopbrief’
14-4M. DrayerVia dolorosa
14-6M. DrayerRecensies / H. van den Bussche: ‘Het land van de Bijbel’; E. Keizer-Frank: ‘Hoe spreek ik in Israël?’
15-3M. DrayerNes Ammim
15-3M. Drayer‘Het vers dat niet bedierf’
15a-2M. DrayerPaaskollekte voor Israël
15a-2M. DrayerBoekbespreking / James A. Michener: ‘De Bron’; A. van Selms: ‘Jeruzalem door de eeuwen heen’
16-3M. Drayer‘Hadderech’
16-3M. Drayer‘Verkenning en Bezinning’
17-1M. DrayerGebeurt er nog wat? / nu het Deputaatschap zonder werker is
17-4M. DrayerEr gebeurt nog wat!
17-4M. DrayerNasser en Israël
19-6M. DrayerBoekbespreking / P.J.A. Idenburg / P.J. Geelkerken: ‘Het konflikt in het Midden-Oosten’; M. Boertien: ‘Het joodse leerhuis van 200 voor tot 200 na Chr.’; Schalom Ben-Chorin: ‘Broeder Jezus - de nazarener door een jood gezien’
20-5M. DrayerIsraël in het vizier
20-5M. DrayerMuslim en Jood: vriend of vijand?
21-5M. DrayerDs. L.S. den Boer
21-5M. DrayerBoekbespreking / L.S. den Boer: ‘Onderweg naar de bruiloft’; Jan van Lemmer: ‘Aangaande Israël’
22-5M. DrayerHet Chassidisme / Een boekbespreking. n.a.v. ‘Het Chassidisme’, S.P. Tabaksblatt (Verkenning en Bezinning)
24-5M. DrayerOp onze boekenplank / T. Brienen: ‘De Nadere Reformatie en het Jodendom’
25-6M. DrayerDe Christelijke Gereformeerde Kerken in de relatie kerk-Israël
26-2M. DrayerJezus’ bloed en de Joden [Matt. 27:25]
37-4M. DrayerBoertien en de Israëldeputaten

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.