Artikelen in Vrede over Israël


Artikelen van H.M. van der Vegt

jg‑nr titel
27-1 Zionisme als antwoord?
28-3 Jezus Christus een hindernis tussen joden en christenen?
29-4 Voor leren ben je nooit te oud
30-1 ‘Want hoevele beloften Gods er ook zijn ...’ [2 Kor. 1:20]
30-4 Een half jaar Israël
30-6 Wat is Israël?
32-1 Jeruzalem en Tel Aviv zijn niet op één dag gebouwd
32-3 Veertig jaar Israël. Een paar kanttekeningen
32-5 Iets over de roeping van de Kerk in haar relatie tot Israël
32-6 Boekbespreking / Henk van der Molen: ‘Met de joden op weg’; Willem Zuidema: ‘Gods partner’
33-1 Waarom zou ik naar de synagoge gaan?
33-5 Boekbespreking / M. van Campen: ‘Kerk en Israël in gesprek’
33-6 Boekbespreking / P.A. Elderenbosch: ‘Psalmen om mee te beginnen’
34-1 De Hebreeuwse kerk in Jeruzalem
34-2 Maar wat doet u nu eigenlijk?
34-3 Boekbespreking / Leo Baeck: ‘Een licht breekt door’; R.Th. de Boer: ‘Israël niet te vergeten’; diversen: ‘Zicht op Israël 3’
35-1 Jeruzalem, januari 1991
35-1 Boekbespreking / M.J.H.M. Poorthuis: ‘De Joodse groeperingen ten tijde van Jezus’; Simon Schoon: ‘Bijbelwoorden in het joods-christelijk gesprek’
35-2 Ontmoetingen in Jeruzalem: Meir Chaouat
35-3 Ontmoetingen in Jeruzalem: pater Sarafim
35-4 Ontwikkelingen in de ontmoeting tussen Joden en Christenen in de afgelopen tien jaar
35-4 Boekbespreking / Abraham Joshua Heschel: ‘Onzekerheid in vrijheid’
35-6 Ontmoetingen in Jeruzalem: pater Bruno Hussar
36-1 Ontmoetingen in Jeruzalem: Rizek Abusharr
36-2 Pasen in Jeruzalem
36-3 Nederlandse kerkdiensten in Jeruzalem
36-3 Ontmoetingen in Jeruzalem: Anat
36-4 Ontmoetingen in Jeruzalem: Tsvi Marx
36-5 Messias of leugenmessias?
37-2 Auguste Victoria
37-2 Ontmoetingen in Jeruzalem: Yeshayahu Leibowitz
37-4 Prof. Boertien in Jeruzalem
38-4 ‘t Liep tegen het nieuwe jaar
38-6 Vrede over Israël
39-3 Tien jaar Israël
40-4 ‘Wij hebben gehoord dat God met u is’ [Gen. 12:4, Zach. 8:23]
40-4 In de leer? / Leren van Israël in de dogmatiek


Zoek:
auteur:
(in de) titel:
jaargang: -


Hier gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na, niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41.
Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.