omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Artikelen van M.W. Vrijhof

jg‑nrauteurtitel
30-1M.W. VrijhofHet Evangelie naar Mattheüs en de Joden
31-6M.W. VrijhofEen zoon van Bethlehem [Matt. 2:13-18]
32-2M.W. VrijhofFranz Rosenzweig
35-2M.W. VrijhofGrote verzoendag: een vraag aan de kerk
35-3M.W. Vrijhof‘Om hen tot naijver te wekken’ [Deut. 32:21, Rom. 10:2.19, 11:11.14]
35-3M.W. VrijhofBoekbespreking / R. Gradwohl: ‘Uit Joodse bronnen’
35-4M.W. Vrijhof‘Een overblijfsel naar de verkiezing der genade’ / Een nieuwtestamentisch onderzoek naar de betekenis van het woord ‘overblijfsel’
36-3M.W. VrijhofBoekbespreking / Edward van Voolen: ‘Joods leven thuis en in de synagoge’
36-4M.W. VrijhofHet loofhuttenfeest en de volken / Hebben christenen uit de volken iets te zoeken in de loofhut van Israël?
36-6M.W. Vrijhof‘Licht tot openbaring voor de volken’ / [en Jes. 42:6, 49:6, Joh. 8:12, Hand. 13:47, Rom. 2:19] [Luk. 2:25-33, 24:47]
37-6M.W. VrijhofBoekbespreking / Gerbern S. Oegema: ‘De Davidster’
38-3M.W. Vrijhof‘... Eerst de Jood en ook de Griek ...’ [Rom. 1-3, m.n. 1:16v, 2:9-11, 3:29v]
38-4M.W. VrijhofSchijngestalten van de maan en feesten in Israël [Ps. 81]
38-4M.W. VrijhofHet loofhuttenfeest en het Nieuwe Testament
38-6M.W. VrijhofBoekbespreking / John Bimson: ‘Reisdagboek Israël’
39-2M.W. VrijhofOndergedoken kinderen / over Joodse kinderen in en na de onderduik
39-4M.W. VrijhofShalom drs H.M. van der Vegt
39-4M.W. VrijhofBoekbespreking / Adriaan Schouten van der Velden: ‘Dieren uit de Bijbel’; Klaas A.D. Smelik: ‘Antijudaïsme en de kerk’; Ruqaiyyah Waris Maqsood: ‘De Koran’; Daan Smit: ‘Planten uit de Bijbel’
39-6M.W. VrijhofBoekbespreking / F. Maeijer: ‘En daarom wordt dit vandaag nog gevierd’
39-6M.W. VrijhofBidden om het behoud van Israël [Rom. 10:1-15]
40-3M.W. VrijhofBoekbespreking / Douglas Charing: ‘De Tora’; E.J. Vles: ‘De weg naar Jeruzalem’
40-4M.W. VrijhofLeren van Israël? / Enkele inleidende opmerkingen bij een speciaal nummer
40-4M.W. VrijhofBij Israël in de leer?
40-6M.W. VrijhofIsraël-seminar 1997

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.