Undefined variable $nummer

Undefined variable $style

Rosj Hasjana
omhoog

Undefined variable $insert_section

Undefined variable $nummer

רֹאשׁ הַשָּׁנָה

Rosj Hasjaná


Rosj Hasjana is de joodse nieuwjaarsdag. Die valt op de eerste dag van de zevende maand, de maand tisjri (de eerste maand is immers die van de uittocht, nisan).

Undefined variable $v

Leviticus 23:24 spreekt er over: ‘in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal’ (d.i.: het blazen op de sjofar).


Volgens de traditie is de wereld geschapen op Rosj Hasjana, en zal die ook worden geoordeeld op Rosj Hasjana.


Ook deze dag begint natuurlijk ’s avonds. Na de dienst in de synagoge wenst men elkaar toe: ‘moge u voor een goed jaar opgeschreven zijn’. Bij de maaltijd wordt een stukje zoete appel in honing gedoopt en gegeten, waarbij de wens uitgesproken wordt dat het een ‘zoet’ en goed jaar zal worden.


Rosj Hasjana is vooral een dag van inkeer en verootmoediging. In de maand ervoor, Elloel, bereidt men zich al voor: er worden bijzondere gebeden om vergeving (slichot) gezegd en er wordt al op de sjofar geblazen.


Het is een gewoonte om op Rosj Hasjana naar een zee of rivier te gaan om daar symbolisch,

Undefined variable $v

Micha 7:18-20 citerend, de zonden van zich af te schudden, de zakken en kleren uit te schudden, om ‘de zonden te werpen in de diepten der zee’.


Rosj Hasjana is zelf ook weer in zekere zin voorbereiding op de Grote Verzoendag. Het is de eerste van ‘de tien geduchte dagen’, ook wel ‘de tien dagen van omkeer/bekering’ genoemd. Op Rosj Hasjana neemt het sjofar-blazen een centrale plaats in; op Jom Kipoer klinkt het nog eens, dan als afsluiting van een bijzondere dag en tijd.


שׁוֹפָר

De sjofár


De sjofar is een hoorn van een ram of geit, evt. van een berggeit, antilope of gazelle, waar een soort muziekinstrument van gemaakt is. Het woord sjofar is doorgaans vertaald met ‘bazuin’.


In de Bijbel gaat het over de bazuin o.a. in: Ex. 19:16.19,

Undefined variable $v

Ex 20:18 (toen de Here zich openbaarde en zijn wet gaf op de Sinaï),