logo

Nieuwsbrief
december 2019

GS 2019

Israël op de GS

Het deputaatschap Kerk en Israël is aangesteld door de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken en brengt dus telkens rapport uit aan die synode van de werkzaamheden. ‘Kerk en Israël’ was het eerst aan de beurt. Goed om met ‘Israël’ te beginnen! Maar wat heet ‘Israël’? Deputaten hebben zich uitgebreid bezig gehouden met de vraag: ‘Wat betekent de term “Israël” in kerk en theologie?’ en daarover geschreven in hun rapport. Daarvan zal een aparte publicatie van gemaakt worden. Wie het nu al wil lezen kan het GS-rapport downloaden: cgk.nl/download/9-03-p-1-51-rapport-kerk-en-israel (zie pagina 18-51).
Een nieuwe studie-opdracht vloeit er direct uit voort: Wat nu te zeggen over het land Israël en de staat Israël? Een andere opdrachts is: onderzoek of/hoe Israël voorkomt in de prediking in de CGK (aan de hand van preken in ‘Uit de Levens­bron’).Verbonden 63/4

Nieuw nummer van Verbonden

In november verscheen weer een nummer van ons magazine Verbonden. U kunt het nu ook vinden op onze website. Met o.a.: van Albert Hoekman: Met dank aan de Karaïeten... Sola Scriptura, en van Albert Groothedde: Haat en liefde in Israël.chanoeka

Chanoeka

Op zondagavond 22 december begint het joodse feest chanoeka. Zie daarover www.kerkenisrael.nl/jodendom/chanoeka.php.CIS

Nieuwe gezichten bij het CIS

Het Centrum voor IsraëlStudies heeft een nieuwe directeur, Joan Bonhof, en een nieuwe management-assistente, Jannie Westerink-Gerrits. Joan is de opvolger van Michael Mulder - die nog wel aan het CIS verbonden blijft als wetenschappelijk medewerker en voor andere taken. Jannie volgt Annemieke Steitner op, van wie afscheid werd genomen met grote dank voor het werk dat ze ruim zeven jaar deed voor het CIS, met enorme inzet.
We wensen Joan en Jannie van harte Gods zegen toe in hun veelzijdige werk.WebversieWebsiteAfmelden/adreswijziging