Centrum voor Israëlstudies

Wie Israël vergeet zaagt de tak door waar hij op zit


Sinds 2002 vinden de joods-christelijke ontmoetingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken plaats in het samenwerkingsverband Centrum voor Israëlstudies, kortweg het CIS.

Participanten

Het is een samenwerkingsverband tussen drie participanten:

Daarnaast is op 3 juli 2013 een associatie-overeenkomst getekend tussen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en het Centrum voor Israëlstudies. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zijn ze co-partners geworden.

Bestuur

In het statutaire bestuur van de stichting zijn afgevaardigden benoemd vanuit de participerende organisaties. Directeur is dr. M.C. Mulder

Doelstelling

Het Centrum voor Israëlstudies wil de joods-christelijke ontmoeting bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Deze doelstelling wordt bereikt op het gebied van studie, bezinning en onderwijs, alsmede door het stimuleren van de daadwerkelijke ontmoeting tussen Israël en de kerk.

Doelgroep

Achtergrond

Uitgangspunten

Kernwoorden

Het karakter van de Joods-christelijke ontmoeting zoals het CIS deze nastreeft, wordt gekenmerkt door de kernwoorden: luisteren, dienen, getuigen:

Centrum voor Israëlstudies
Verbonden jrg. 59 nr. 1 (jan. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden