Tel Israël. Het verhaal van de Joodse staat


André Diepenbroek, eerder medewerker van Christenen voor Israël (Nijkerk), tegenwoordig werkzaam bij de Israëlische ambassade in Den Haag, heeft een origineel boek geschreven over de 70-jarige Joodse staat. In een stripverhaal van exact 48 pagina’s – een verwijzing naar de stichting van Israël in 1948 – gaat Diepenbroek de Joodse geschiedenis in vogelvlucht door. Danker Jan Oreel maakte sprekende tekeningen bij het scenario dat Diepenbroek schreef. Samen hebben ze met dit stripboek een uniek werk het licht doen zien!


Het stripboek is bedoeld om volwassenen én kinderen bekend te maken met wat er vóór, in en na 1948 gebeurd is. Aviv Shir-On, ambassadeur van Israël in Den Haag, schrijft op de achterzijde van het werk: ‘Dit boek neemt je mee naar het verre verleden van het thuisland van het Joodse volk en vertelt tegelijkertijd het verhaal van het moderne Israël. Heden en verleden van de staat Israël worden verteld aan een groep Nederlandse middelbare scholieren in prachtige kleuren en op zo’n heldere en fascinerende manier, dat je het boek niet zult wegleggen voordat je het uit hebt!’

Ik moet bekennen dat deze lovende woorden niet uit de lucht gegrepen zijn – tenminste als je geïnteresseerd bent in de historie van de Joodse staat. Dat ook kinderen het boek goed kunnen lezen en er iets van kunnen leren, is prachtig! Ik nam zelf de ‘proef op de som’ met een bekende van ons gezin, Edrich Scott (12 jaar). Hij zit in groep 8. Wat sprak hem in Tel Israël het meest aan?

Informatieboek

Edrich kon de spannende passages uit het boek het meest waarderen. Rond 700 voor Christus werd Jeruzalem tevergeefs belegerd door de legers van de Assyriërs. Dat het later de Babyloniërs wél lukte om Jeruzalem te veroveren, en dat de Joden uit Juda in ballingschap werden gevoerd, is de ‘opmaat’ van Tel Israël. De diaspora hield eeuwen lang aan, totdat de Joden vanaf ca. 1880 begonnen terug te keren naar het land van hun voorvaderen. De ideeën van Theodor Herzl maakten bij velen het verlangen naar een eigen Joodse staat groter.


Edrich noemt Tel Israël een ‘informatieboek’. En terecht! Talloze feiten en interes­sante weetjes zijn erin verwerkt. Verder zegt Edrich: ‘Ik wist nooit dat er in Israël zoveel oorlog was’. Na de Assyriërs en de Babyloniërs kwamen de Grieken en de Romeinen. De strijd rond 1948, de Zesdaagse Oorlog van 1967, de Jom Kipoer Oorlog van 1973 – wat is er hevig gevochten in het land! En nog altijd is er de dreiging vanuit islamitische staten in het Midden-Oosten.

Indringend

De manier waarop Diepenbroek en Oreel de pogroms, de holocaust en het anti­semitisme in tekst en beeld gevangen hebben, heeft mijzelf erg aangesproken: indringend, maar sober. Zowel voor ‘Israëlgangers’ als voor mensen die nog nooit in de Joodse staat zijn geweest, is Tel Israël een compacte en toegankelijke inleiding in wat zich daar heeft afgespeeld. Het boek doet jong en oud beseffen dat het (voort)­bestaan van Israël niets minder dan een wonder is!


N.a.v. André Diepenbroek & Danker Jan Oreel: Tel Israël. Het verhaal van de Joodse staat. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2018, 48 blz., paperback € 9,95, gebonden € 14,95

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 62 nr. 4 (nov. 2018)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden