Drie grote joodse feesten


Drie grote Joodse feesten van ds. W. Silfhout laat ons zien wat Pesach, Shavoeot en Soekot voor het volk Israël betekenden. Hierna zoekt de auteur hoe de relatie is met onze christelijke invulling van en beleving bij Pasen, Pinksteren en ook het Loofhuttenfeest. Opmerkelijk is dat ds. Silfhout ook bij het Loofhuttenfeest wijst op een christelijke vervulling.


Na een inzichtgevende beschrijving van Pesach worden de overeenkomsten tussen Pesach en Pasen opgesomd. Deze overeenkomsten spitsen zich toe op Goede vrijdag. Het joodse Pesach en het christelijke Pasen kunnen niet helemaal samen­vallen. Pasen richt de schijnwerper op de persoon en het werk van Christus, Pesach draait om de verlossing van het volk Israël uit Egypte.

Oogst

Shavoeot, het wekenfeest, volgt op Pesach. Shavoeot is een verwijzing naar de oogst. De oogst die met Pesach begon, wordt op Shavoeot beëindigd. Later werd dit feest in verbinding gebracht met de wetgeving op Sinaï.

Opnieuw wordt het boekje interessant wanneer het de relatie zoekt tussen Shavoeot en ons Pinksteren. Silfhout ziet deze relatie wanneer de kerk de oogst, waar het in Shavoeot om gaat, in geestelijke zin beschouwt: ‘Het gaat immers om de oogst die vanaf het Pinksterfeest wordt binnengehaald door en voor Christus.’

Volkomen vervulling

Spannend wordt het bij de behandeling van de vraag of Soekot, het Loofhutten­feest, een christelijke vervulling en invulling heeft gekregen. Over het eerste is Silfhout duidelijk. Na een boeiende uitleg van het feest onder Israël gaat de auteur in op de vraag of het feest een christelijke vervulling heeft. Met Johannes 1:14 (‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’) kunnen we spreken van een aanvankelijke vervulling van het Loofhuttenfeest. Een christelijke viering van het Loofhuttenfeest is er in het gedenken van de geboorte van de Zoon van God.

Een christelijke invulling die verder voert, ziet Silfhout niet als vruchtbaar: ‘Laat het Loofhuttenfeest tot de tijd van de volkomen vervulling een feest van de Joden blijven.’ Er is nu geen gebod voor christenen om het Loofhuttenfeest te vieren met Israël. ‘Het Loofhuttenfeest is het feest van de volle oogst! Die volle oogst is nog niet aangebroken, maar ligt in de toekomst.’

Aanrader

Voor de drie feesten geldt dat het boekje veel uitleg geeft over de achtergronden en gebruiken. Het is echt een aanrader. In kort bestek krijg je heel veel aangereikt. Voor eigen verdieping, Bijbelstudie en verdere doordenking. Veel achtergrond­informatie vanuit de geschiedenis wordt functioneel verwerkt.


N.a.v. W. Silfhout, Drie grote Joodse feesten
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2019, 104 blz., €11,99

drs. Albert Hoekman
Verbonden jrg. 63 nr. 3 (sep. 2019)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden