BDS


Wel eens van BDS gehoord? Het is een internationale beweging die Israël en haar producten boycot. Let wel: uitsluitend Israël! Waarom? Om op te komen voor de ‘Palestijnse zaak’. Wordt het Palestijnse volk beter van dit initiatief? Daarbij is het de vraag of deze ‘boycotbeweging’ überhaupt bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek tussen Joden en Palestijnen.


In ons eigen land wordt BDS met name gesteund door politici en organisaties aan de linkerkant van het politieke spectrum, en vertegenwoordigd door de stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (DocP). De verwijten aan het adres van de Joodse staat zijn niet mals: Israël is een ‘apartheidsstaat’, een ‘onderdrukker’, een ‘kolonisator’.

Betekenis

Wat houdt BDS eigenlijk in? Op Wikipedia is daarover het volgende te lezen: ‘De BDS-beweging (waarin de afkorting ‘BDS’ staat voor het Engelse Boycott, Divestment and Sanctions, ofwel ‘Boycot, Desinvesteringen en Sancties’) is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen om zijn verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten van de Palestijnen na te komen. De campagne startte op 9 juli 2005 op initiatief van 171 Palestijnse organisaties van over de hele wereld. De BDS houdt kantoor in Ramallah. De wereldwijde actie wordt gecoördineerd door het Palestinian BDS National Committee (BNC, opgericht in 2007) en wordt door een groot aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) ondersteund’.

Terugkeer

Eén van de doelen van BDS is het ‘respecteren, beschermen en bevorderen van de rechten van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en bezittingen’. Over wat voor terugkeer gaat het hier? Hier worden niet alleen de Palestijnse vluchtelingen bedoeld die tijdens de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 gevlucht zijn. Ook hun kinderen en kleinkinderen worden als vluchtelingen beschouwd. Kortom: de BDS streeft ernaar miljoenen (!) Palestijnen te laten terugkeren naar Israël. Dat zou het einde van de Joodse staat betekenen.

Contraproductief

De BDS-beweging presenteert zich als een actie van solidariteit met de Palestijnen, die in ellendige omstandigheden verkeren. Als zodanig probeert zij ook de gunst van de kerken te winnen. De vraag is of de vlag de lading dekt. Sinds de start van BDS (2005) zijn de Palestijnen alleen maar in nog grotere ellende terechtgekomen. Dankzij BDS hebben veel Palestijnen hun baan verloren. Daarbij, het economisch effect op de staat Israël is klein. De economische groei is de laatste tien jaar zelfs toegenomen!

Neveneffect van de BDS-campagne is wereldwijde groei van het anti­semitisme. Zo moeten de BDS-activiteiten volgens de internationaal aangenomen definitie van antisemitisme echt heten, omdat ze zich exclusief tegen Israël richten. Wereldleiders als Angela Merkel en Emmanuel Macron hebben dit bevestigd.


BDS: wat moet je ermee? Een Amerikaanse talkshowgastheer, Bill Maher, merkte op dat de BDS-beweging een ‘zuiverheidstest’ is ‘voor wie heeft zitten slapen tijdens geschiedenisles’. Zullen we het daar maar op houden? Het is wel eens goed een beweging tot de kern terug te brengen.

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 63 nr. 4 (nov. 2019)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden