_style.css
pijl omhoog

Financiën

van ‘Vrede over Israël’


‘Vrede over Israël’ wordt vijf keer per jaar toegezonden aan alle adressen van leden van de Chr. Geref. Kerk, doorgaans samen met het blad ‘Doorgeven’.


Eén keer per jaar wordt een acceptgirokaart gezonden waarmee u - geheel vrijwillig - een bijdrage kunt geven. (Richtbedrag: €7,50)


Zie verder de pagina over de financiën van Deputaten ‘Kerk en Israël’