_style.css
pijl omhoog

‘Vrede over Israël’ in PDF-formaat


U kunt pdf-bestanden (met de oorspronkelijke opmaak) van nummers van ‘Vrede over Israël’ downloaden.
Klik daarvoor op een afbeelding.


jaargangen: 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 46


58/5, 662k

C.J. Droger: Twee soorten Israël [Rom. 9:6b]
W.P. de Groot: Helsinki Consultation 2014
C.J. van den Boogert: Laat zich ’t orgel overal...
W. Wolswinkel: Yad Elie, een uitgestoken hand aan kinderen in nood
C. de Jong: Bespreking ‘Voorgoed verbonden’ op het OJEC
58/4, 660k

M.W. Vrijhof: Maar Ik zeg u... [Matt. 5:22]
J. Groenleer: Nee tegen oplaaiend antisemitisme
A. Brons: Meer dan verschrikkelijk
A. Brons: De Sidoer, de Joodse gebedsorde
H. Biesma: in Memoriam ds. Jan de Jong
58/3, 824k

A.J. van der Toorn: De negende van de maand Av
A. Brons: Woorden over het land
J. de Vreugd: Israël
D.J.K.G. Ruiter: In memoriam Rudolf Boon
58/2, 1350k

F.W. van der Rhee: Een nieuw verbond
A. Visser: Israël uniek? (2)
K.F.W. Borsje: Onopgeefbaar verbonden?
58/1, 728k

D.J.K.G. Ruiter: het lied van Simeon
A. Brons: Een gulden middenweg?
A. Visser: Israël uniek? (1)
57/5, 728k

C. de Jong: Ontbinden of vervullen
M.C. Mulder: Joodse christenen in debat
M.C. Mulder: Moeten Joodse christenen de Thora houden?
B.T. Wallet: Joden, christenen en christenzionisme
F.W. van der Rhee: Meervoudig verbonden (boekbespreking)
57/4, 675k

C.J. van den Boogert: Volharden in het gebed
A. Brons: Het liberale jodendom
J. Zuur: Israël en het verbond
Wolma Wolswinkel: Diaconaal consulent
57/3, 926k

R. Jansen: Antiek in de hemel
P.A. Siebesma: Messiasbelijdende Joden in Nederland
C.J. van den Boogert: Het Onze Vader (3)
C. de Jong: Het OJEC
C.J. van den Boogert: Vernieuwing en Omkeer - Abraham Joshua Heschel
57/2, 1300k

W.P. de Groot: Wees niet hoogmoedig...
H.M. van der Vegt: Het orthodoxe jodendom
C.J. van den Boogert: Verzoening in het jodendom
CIS: berichten
57/1, 845k

J. Groenleer: De dorre vlakte der woestijnen...
A. Brons: Een wereld apart
M.W. Vrijhof: De wereld als heiligdom
B.T. Wallet: Dynamisch en Vitaal
56/5, 770k

C.J. Droger: Betraand zaaien
H.J. van der Velden: Antisemitisme in het NT?
R. Jansen: Ai-ai-ai
M.C. Mulder: Een aparte zegen voor Israël?
C.J. van den Boogert: ‘Onze Vader’ (2)
56/4, 772k

B.T. Wallet: Sjabbat en de vraag naar gerechtigheid
A. Brons: Wat heet ‘Israël‘?
C.J. van den Boogert: Voorgoed verbonden
C.J. van den Boogert: Uitbreiding Sjoel Elburg
56/3, 863k

C.J. van den Boogert: ‘Onze Vader’
Judith van den Boogert: The Parent’s Circle
A. van den Berg: Christ at the Checkpoint
M.C. Mulder: Nieuws van het CIS
Ontmoetingen in Israel - Nes Ammim
56/2, 870k

M.W. Vrijhof: Waar Israël en de volken elkaar in vrede ontmoeten
P.W.J. van der Toorn: De blijvende betekenis van Gods verbond met Abraham in Genesis 15
H. van der Velden: Antisemitisme
D. Palm: Present waar de pijn gevoeld wordt
56/1, 1620k

A.J. van der Toorn: Bidden met een lach en een traan
C.J. van den Boogert: Jeruzalem dat ik bemin (2)
H. van Eeken: Israël in de Nederlandse kerkordes
M.C. Mulder: Rumbala
Marieke van der Sluis: Nes Ammim, een gemeenschap in dialoog
55/5, 1420k

F.W. van der Rhee: Werken der wet en de vloek der wet
C.J. van den Boogert: Jeruzalem dat ik bemin (1)
B.T. Wallet: Wederopbouw in de schaduw van de Sjo’a
C.J. van den Boogert: Het Chanoekafeest
55/4, 1440k

D.J.K.G. Ruiter: Pesach
A. Brons: Mogen wij u voorstellen...
B.T. Wallet: Paulus en het lezen van de Schriften
J. Groenleer: Van de voorzitter
C.J. van den Boogert: Ooggetuige in Israël
55/3, 1010k

C. de Jong: Wonen of op weg gaan?
M.J. Paul: De tabernakel en tempel in Israël
M.C. Mulder: Tempel, synagoge en kerk
55/2, 1050k

rabbijn R. Evers: De zeven Noachidische voorschriften
C. Constandse: De Noachidische geboden in Handelingen 15
J. Groenleer: Van de Voorzitter
55/1, 1130k

J. Groenleer: Het begin van Leviticus
C.J. Rodenburg: In Israël ingelijfd, door Israël veranderd
D. Palm: Israël, land van melk en Honing?
C.J. van den Boogert: Joodse volgelingen van Jezus
C.J. van den Boogert: ‘Alleen’
54/5, 1024k

R. Jansen: Kinderen van de duivel?
F.W. van der Rhee: Jeruzalem, dat ik bemin...
R. Jansen: Broederkus?
Willy Lindwer: Synagogen in de mediene
54/4, 939k

M.W. Vrijhof: Leven uit genade, worstelen met de wet
C. de Jong: Uitersten (impressie van een studiereis)
C.J. van den Boogert: De 9de Av - Tisja be’av
C.J. van den Boogert: boekbespreking: Joodse volgelingen van Jezus
P.A. Siebesma: boekbespreking: Mapping Messianic Jewish Theology
54/3, 793k

J. Dekker: De zegen van Abraham
L. van de Kamp: De volken mogen delen in de zegen van Abram
C.J. van den Boogert: De Schriftelijke en de Mondelinge Overlevering
T. Brienen: ICI vroeger en nu
54/2, 814k

Anne-Wil Jens: Christus als zondebok
J. Hoek: Geen verzoening zonder bekering
C.J. Rodenburg: Joodse Midrasjiem
F.W. van der Rhee: spreken met Israël - zwaktebod of krachtenveld?
C.J. Rodenburg: Kairos Palestina
54/1, 805k

B.T. Wallet: De rest en het geheel
C.J. Rodenburg: Joodse Midrasjiem
A. Heystek: Yad Elie, diaconale presentie van de kerken in Israël
53/5, 925k

C.J. van den Boogert: Het ons toevertrouwde woord der verzoening
Kid Lev-Ary: De aangewezen tijden (De joodse levenscyclus 5)
W. de Greef: Calvijn en de Joden
Wayne Dieleman en Harriët Tamminga: Samen kerk zijn
53/4, 994k

W.P. de Groot: De doop als vervulling van de besnijdenis [Col. 2:11-12]
C.J. v.d. Boogert: De weg van de mens naar zijn eeuwig huis (De joodse levenscyclus 4)
M. van Campen: Een coccejaans predikant als pastor van Joodse gevangenen
Nieuws van het CIS (Centrum voor Israëstudies)
53/3, 948k

A.J. van den Toorn: Bijbellezen als Gods volk [Rom. 15:1-13]
M.W. Vrijhof: Onder de Choepa (De joodse levenscyclus 3)
C.C. den Hertog: Duitse theologen t.t.v. het Derde Rijk
F.W. van der Rhee: Opdat zij barmhartigheid verkrijgen
C.J. van den Boogert: Hoe groot mag Israël worden? (Boekbespreking)
53/2, 1009k

C. de Jong: Psalm 83
A. Brons: Bar mitswa (De joodse levenscyclus 2)
C.J. Rodenburg: Venster naar de Eeuwige
H. Biesma: Van de voorzitter
M. van der Klis: Predikantenechtpaar voor Nes Ammim
53/1, 558k

J. Groenleer: Geroepen om vrij te zijn [Lev. 18:1-5, 19:1-2]
H.D. Rietveld: Verbond voor het leven (De joodse levenscyclus 1)
B. Wallet: Feesten als identiteit
C.J. van den Boogert: Israël, Bijbels reisdagboek
52/5, 880k

C.J. Droger: Erfgenamen en toch een dief... [Rom. 1:17]
M.C. Mulder: Onder lofzegging gebruiken... (Om de praktijk van het joodse leven 5)
C.J. van den Boogert: Sjoel Elburg. Museum van Joods leven in de mediene
C. van der Spek: Franse Joden willen klaarheid van Sarkozy
52/4, 1230k

H. Biesma: Lofzang op de God van het leven
H.M. van der Vegt: Kleding en huis (Om de praktijk van het joodse leven 4)
C.C. den Hertog: Een nieuwe kijk op Paulus
C.J. Rodenburg: Israël 60 jaar. Een impressie
52/3, 873k

J.G. Brienen: Van belofte naar vervulling - een missionaire omslag
B. Wallet: Halacha voor elke dag (Om de praktijk van het joodse leven 3)
C.J. Rodenburg: Israël en de protestantse kerken (interview met David Rosen)
C.J. van den Boogert: Israël, teken van Gods trouw
52/2, 782k

W.P. de Groot: Leren als levenshouding [Psalm 119:33]
C.J. Rodenburg: Israël, wie ben je? (Om de praktijk van het joodse leven 2)
C.J. van den Boogert: Het rolmodel van de Joden in de theologie van Maarten Luther
52/1, 860k

C.C. den Hertog: De hoop van Israël [Hand. 26:6-8]
B. Wallet: Een kleine introductie tot de halacha (Om de praktijk van het joodse leven 1)
mevr. H. Tamminga-Hebels: Werken op een joodse begraafplaats
W. Jacobs: Het zionisme kritisch bekeken
51/5, 758k

J.G. Schenau: Oog om oog, tand om tand [Exod. 21:23-25]
mevr. H. Tamminga-Hebels: Een Israëlcommissie aan het werk
mevr. A. Bakker: De synagoge van Zwolle
C.J. van den Boogert: Nieuwe Nederlanders (boekbespreking)
51/4, 777k

A. Brons: In de eerste plaats voor de Joden [Hand. 3:12-26]
C.J. Droger: Op reis tussen twee bijzondere bergen
J. Shulam: De Noachitische geboden in het jodendom en de vroege kerk
C. van der Spek: Nog geen synagoge, wel een Joodse begraafplaats in Alkmaar
M.C. Mulder: Presentatie van het boek ‘Hoop voor Israël’
51/3, 995k

C.J. van den Boogert: De Tora in het hart geschreven [Jeremia 31:33]
B. Jacobs: De 10 woorden in joods perspectief
M-J. Paul: De 10 woorden in christelijk perspectief
J. Fahner: Nogmaals Psalm 22
M.W. Vrijhof: De Synagoge van Arnhem
51/2, 1123k

C.J. van den Boogert: ‘Zij hebben Mozes en de profeten’ [Lukas 16:29.31]
M. van Campen: Hoe las de Nadere Reformatie het OT met het oog op Israël?
C.J. van den Boogert: De Synagoge
C.J. van den Boogert: De Synagoge van Elburg
51/1, 730k

Vier Impressies van de studentenreis tijdens Soekot 2006
C. van der Spek: Een Hebreeuwse Catechismus van Calvijn
C.J. van den Boogert: De Synagoge van Middelburg
50/5, 690k

H. Biesma: De naam Jezus [Mat. 1:21]
C.J. van den Boogert: Interview met drs. M.C. Mulder
C.J. van den Boogert: Calvijns visie op Israël
50/4, 1300k

C.J. Droger: Een sterke band [Rom. 9:1-5]
H.M. van der Vegt: 50 jaar - de jubeltijd
M. van Campen: Israël - subject of object van zending?
C.J. Rodenburg: Met Joden de Bijbel lezen
C.J. van den Boogert: Vrede over Israël
H. Biesma: Van de Voorzitter
50/3, 4000k (dus een wel heel erg groot bestand!!)

H.D. Rietveld: Het Israël Gods [Gal. 6:16]
C.J. Rodenburg: Messiaanse Joden in Israël
C.J. van den Boogert: Calvijn als uitlegger van het O.T.
50/2, 445k

J. Fahner: Psalm 22 en de Koning der Joden
N. Mayer-Hirsch: Gedachten rondom Psalm 22
C.J. van den Boogert: Boekbespreking over 'Pasen - feest van bevrijding'
50/1, 445k

R. van de Kamp: Tien mannen en de slip van een Joodse man [Zach. 8:23]
J. Groenleer: Israël in de verkondiging van de kerk
N.S. Timmermans-den Hertog: Jeruzalem door middeleeuwse ogen
49/5, 456k

M. van der Sluys: grote Verzoendag [Hebr. 9:24-27]
H. Vreekamp: Loofhuttenfeest op de kerkelijke kalender?
C. van der Spek: Hebreeuws als spreektaal
M. van Campen: Tussen twee bergen - aankondiging Israël-seminar
49/4, 437k

J. Hoek: Israël roept om recht [Ps. 137:7-9]
C.J. Rodenburg: Zinloze haat en dwaze liefde; Rouwen om de tempel
C. van der Spek: Land voor Vrede
M. van Campen: Berichten van het CIS
49/3, 405k

H.D. Rietveld: Wekenfeest - Pinksterfeest [Lev. 23:15v]
C.J. van den Boogert: Het middelste van de Opgangsfeesten
G.H. Cohen Stuart: Het wekenfeest zoals het gevierd en beleefd wordt in Israël
49/2, 305k

J. Groenleer: Pesach, het begin van de Grote Feesten [Deut. 16:1]
L. Meijer: Pesachviering door Messiasbelijdende Joden
C. van der Spek: Jiddisj
H. Biesma: In memoriam prof.dr. Maas Boertien
G.C. den Hertog: In memoriam Gottlieb J. Ornstein
49/1, 532k

C.J. van den Boogert: Sjabbat, koningin der dagen [Gen. 2:1-3]
C.J. Rodenburg: Sjabbat in Israël
L.S. Erwteman: De rol van de Sjabbat voor Messiasbelijdende Joden
H. Biesma: van de Voorzitter
48/5, 439k

C.J. Droger: Zegenrijk vocht [Hosea 14:6a]
C.J. Rodenburg: Sjemot - ‘Namen’
A. Brons: Hebreeuws
C.C. den Hertog: De collecte voor Jeruzalem
48/4, 450k

H. Biesma: De vreugdebode [Jes. 52:7]
C.J. Rodenburg: Vanuit Jeruzalem
C.J. van den Boogert: Werkbezoek in Israël
C.J. van den Boogert: De Noachitische Geboden (2)
48/3, 612k

P.D.J. Buijs: Het Nieuwe Verbond [Jer. 31:31-34]
J. Akker: Hadderech
C.J. Rodenburg: Hemelsblauwe draden
C.J. van den Boogert: De Noachitische Geboden (1)
R. van de Kamp: 'De volken komen saam'
48/2, 545k

M.W. Vrijhof: Jezus$rsquo; laatste oproep aan Jeruzalem [Matth. 23:37-39]
C.J. Rodenburg: Van Utrecht naar Jeruzalem
H.M. van der Vegt: Emmaüs in Judea
48/1, 432k

C.J. van den Boogert: Terugblik op Kerst [Lukas 2:22-39]
H. Biesma: Van de Voorzitter - Bijzondere data
G.C. den Hertog: Wandelingen over de Veluwe (boekbespreking)
C.J. van den Boogert: Joodse feesten en vasten (boekbespreking)
47/5, 606k

N.M. Tramper: Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien [Psalm 126]
M.W. Vrijhof: Israël-werker uit de startblokken. Interview met Kees Jan Rodenburg
J.G. Schenau: Dagboek - van hemelvaart tot hellevaart (2)
47/4, 527k

H.D. Rietveld: Een priestervolk [Ex. 19:1-8, 1 Petr. 2:1-10]
H. Biesma: Van de Voorzitter. Israël-werker
J.G. Schenau: Dagboek - van hemelvaart tot hellevaart (1)
J. Groenleer: Christendom door joodse ogen
47/3, 671k

R. van de Kamp: Een conflict om de verkondiging van vrije genade [Gal. 2:1-10]
A. Brons: De mondelinge Tora
C.J. van den Boogert: De Karaïeten
H.D. Rietveld: Hoe lief heb ik uw Wet! (boekbespreking)
47/2, 724k

A. Brons: Over Nieuw en Oud [Lukas 5:33-39]
H. Biesma: Van de Voorzitter. Herinnering aan ds M. Drayer
H.M. van der Vegt: De vraag naar de verwachting. In de serie ‘het jodendom als vraag aan de kerk’
G.C. den Hertog: Heeft Israël afgedaan? (boekbesprekingen)
H.H. van Braak: Het Paasfeest en de collecte voor het Israëlwerk
47/1, 426k

G.C. den Hertog: ‘Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David’ [Matt. 15:21-28]
H. Biesma: Anti-semitisme. In de serie ‘het jodendom als vraag aan de kerk’
A. Brons: De website van Deputaten Kerk en Israël
M.W. Vrijhof: Het werk van een Israël-commissie in de praktijk
46/5, 399k

M. van der Sluys: De weg van Jeruzalem naar Gaza [Hand. 8:26]
H. Biesma: Van de Voorzitter. Jubileum ds Van den Boogert
J.G. Schenau: En toch niet gedoofd... N.a.v. het Chanoekafeest
C.J. van den Boogert: De derde tempel
H.D. Rietveld: Wat heet ‘Verlossing’? In de serie ‘het jodendom als vraag aan de kerk’
46/4, 422k

G.J. Capellen: Voorlezing van het Wetboek. Schriftstudie over Nehemia 8
C.J. van den Boogert: Simchat Tora - Vreugde van de Tora
H.M. van der Vegt: De vraag naar de zending. In de serie ‘het jodendom als vraag aan de kerk’
H.D. Rietveld: Israël en de Palestijnen (boekbespreking)
46/3, 372k

G.C. den Hertog: Over verblinding gesproken... Schriftstudie over 2 Cor. 3
M.C. Mulder: De joodse achtergrond van het Pinksterfeest
C.J. van den Boogert: Het ene Woord van God. In de serie ‘het jodendom als vraag aan de kerk’
A. Brons: Het CIS. Gesprek met drs. M. van Campen en ds. H. Biesma
46/2, 520k

M.W. Vrijhof: De Paasoverweging bij Abraham [Hebr. 11:17-19]
H. Biesma: Herleving in de Doodsvallei. Enkele overwegingen bij Ezech. 37:1-14
H.D. Rietveld: Samenwerking (CGK-CHE-GZB) in nieuw Studiecentrum een feit
H.D. Rietveld: De Messiaanse beweging en haar betekenis voor christenen (boekbespreking)
46/1, 462k

J.G. Schenau: Wie bepaalt de agenda van Jezus? [Lukas 13:31-35]
H. Biesma: Van de Voorzitter
C.J. van den Boogert: Israël na 11 september
M.W. Vrijhof: Kerk, wat is uw gebed? In de serie ‘het jodendom als vraag aan de kerk’
C.J. van den Boogert: Een nieuw boek over Paulus (boekbespreking)