_style.css
pijl omhoog

Redactie

van ‘Vrede over Israël’


commissie van redactie
drs. C.J. van den Boogert Elburg
drs. R. Jansen Hattem
ds. D.J.K.G. Ruiter Arum
eindredacteur
drs. C.J. van den Boogert
adres: Graspieper 8
8081 ZR Elburg
telefoon: 0525-690222
e-mail: keesvandenboogert@kpnmail.nl