Joden en christenen in gesprek in Israël


In dit artikel wil ik enige informatie geven over de georganiseerde ontmoeting tussen Joden en Christenen in Jeruzalem. Deze ontmoeting vindt in hoofdzaak plaats binnen drie platforms.

Israël Interfaith Association

Een organisatie voor de ontmoeting van Joden en Christenen die te vergelijken is met het OJEC in Nederland. Doel: het bevorderen van begrip en wederzijds respect tussen de religies en etnische groepen in Israël. Getracht wordt vooroordelen weg te nemen en een weg te banen voor vertrouwen en wederzijdse uitwisseling van elkaars tradities. Middelen daartoe: Maandelijkse lezingen met gedachtenwisseling; studie en vormingsdagen, seminars; het bij elkaar op bezoek gaan in kerken, kloosters, synagogen en studiecentra, om zo praktische bekendheid te krijgen met en inzicht te krijgen in de cultuur en traditie van elkaar.

De Rainbow Group

Een groep die reeds meer dan dertig jaar bestaat, samengesteld uit joodse en christelijke leden. De groep bestaat uit mensen die allemaal actief zijn op het vlak van de interreligieuze betrekkingen. Men ontmoet elkaar en studeert met elkaar.

De Ecumenical Theological Research Fraternity

De Fraternity (Broederschap) is een platform dat in 1966 door christelijke theologen en geestelijken die in Jeruzalem woonden en werkten in het leven is geroepen. Men heeft de groep opgericht omdat men elkaar als christenen nodig had, en met de bedoeling om zich in de nieuwe situatie - na de Tweede Wereldoorlog en de stichting van de staat Israël - beter te verstaan, en om de christelijke relatie met Joden, Jodendom en Israël te verdiepen. De activiteiten:


De Fraternity geeft het tijdschrift ‘Immanuel’ uit, een orgaan waarin lezingen in het kader van joods-christelijke ontmoeting en andere onderwerpen van onderzoek, door de Fraternity georganiseerd, worden gepubliceerd. Heeft ook bibliotheekfaciliteiten.


De drie platforms geven een opening tot ontmoeting met tal van joodse en christelijke instellingen en instanties. Veel persoonlijke ontmoetingen beginnen aldaar. De platforms werken nauw samen met de vele christelijke en joodse studiecentra in Jeruzalem en elders in het land. Deze studiecentra geven een schat aan informatie en hebben doorgaans een uitgebreide bibliotheek waarvan gebruik gemaakt mag worden.

Studiecentra aan christelijke zijde zijn o.a.:

Studiecentra aan joodse zijde zijn o.a.

Het Interreligieus Coordinating Council in Israël (ICCI)

Het ICCI is een paraplu-organisatie voor instituten en individuen die het interreligieuze en interculturele begrip binnen de Israëlische samenleving zoeken te bevorderen. De reeds genoemde platforms en instituten zijn doorgaans lid van deze organisatie. Het ICCI geeft elk jaar een ‘Guide to Interreligious and Intercultural Activities in Israël’ uit. Het ICCI fungeert als een echt informatiecentrum voor alle interreligieuze en interculturele activiteiten; is een basis voor de doordenking van nieuwe ontwikkelingen in jodendom en christendom; stimuleert lopende activiteiten en bevordert de ontwikkeling van nieuwe initiatieven; stelt het Israëlische publiek op de hoogte van de ontwikkelingen op interreligieus gebied. Het uitvoerend comité bestaat o.a. uit: dr. Sidney DeWaal van het Jerusalem University College; dr. Geoffrey Widoger van het Israël Jewish Council for Interreligieus Relations.

De eerst genoemde persoon, dr. Sidney DeWaal, is van Nederlandse, ja zelfs van Christelijk Gereformeerde komaf. Hij is President van het Jerusalem University College (tot vorig jaar bekend onder de naam: American Institute for Holy Land Studies. Het is een studiecentrum op universitair niveau op het terrein van o.a. geschiedenis, archeologie, bijbelse studie; Semitische talen, judaica, en gevestigd op de Sionsberg.

Caspari Center

Een ander centrum dat te noemen is, is het Caspari Center. Het is een centrum van de Noorse Lutheranen voor het onderzoek van de relatie Jodendom-Christendom. Het wil vooral kader vormen in de Joods-christelijke gemeenten.

drs. Kees van den Boogert
Vrede over Israël jrg. 41 nr. 3 (apr. 1997)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel