Vrede over Israël, jrg. 51 no. 2
Van de redactie


Het tweede nummer van jaargang 51 is gewijd aan ‘Mozes en de profeten’ of, anders gezegd, aan de manier waarop in synagoge en kerk met het Oude Testament wordt omgegaan.


In elk nummer van Vrede over Israël verzorgt om de beurt een van de deputaten Kerk en Israël een Schriftstudie. Ditmaal laat ds. C.J. van den Boogert zien dat Jezus aan ‘Mozes en de profeten’, dus aan het Oude Testament, een fundamentele waarde toekent. Het Nieuwe Testament bekrachtigt in Jezus, de Messias, deze centrale boodschap van het Oude Testament. Het vervangt deze boodschap niet en heft hem in geen geval op. De Schriftstudie is naar aanleiding van Lukas 16 vers 29 en 31 met als titel ‘Zij hebben Mozes en de profeten’.


Op 20 september 2006 verdedigde dr. M. van Campen aan de Universiteit Leiden zijn proefschrift ‘Gans Israël’, met als ondertitel ‘Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw’.

Dr. Van Campen laat ons hier aan de hand van Theodorus van der Groe zien hoe theologen uit de Nadere Reformatie het Oude Testament lazen met het oog op de toekomst voor Israël. Zijn bijdrage heet ‘Hoe las de Nadere Reformatie het Oude Testament met het oog op Israël?’ Dit artikel geeft, wat de Reformatorische traditie beteft, een mooi vervolg op de artikelen over Johannes Calvijn in Jaargang 50 nr. 3 en 5 en Jaargang 51 nr. 1.


In de synagoge is het joodse volk tot op de dag van vandaag bezig met de nadere bestudering van ‘Mozes en de profeten’ of, zoals het Oude Testament in de joodse traditie heet, met de Tenach. In het derde artikel staat daarom de betekenis van de synagoge voor het joodse volk centraal.

Aansluitend volgt een tweede artikeltje over een synagoge uit de Mediene, de provincie. Ditmaal wordt de voormalige synagoge van Elburg door ds. C.J. van den Boogert voor het voetlicht geplaatst.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 51 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel