Presentatie boek ‘Hoop voor Israël’, uitgegeven door het CIS


Op maandag 24 september 2007 organiseert het Centrum voor Israëlstudies (CIS) in samenwerking met uitgeverij Boekencentrum een mini-symposium naar aanleiding van het verschijnen van zijn derde boek: ‘Hoop voor Israël, Perspectieven uit Handelingen’. Drie sprekers zullen op de artikelen in deze bundel reageren:


Het Centrum voor Israëlstudies is een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Zendingsbond in de Protestantse Kerk Nederland, Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Christelijke Hogeschool te Ede.

Het boek dat nu verschijnt is vrucht van samenwerking binnen dit Centrum en staat onder redactie van drs. M.C. Mulder en dr. A. Noordegraaf. Verder werken mee: drs. C.J. van den Boogert, dr. M. van Campen, prof.dr. J. Hoek, dr. H.C. van der Meulen, prof.dr. M.J. Paul en drs. C.J. Rodenburg.


De doelstelling van de bundel is om vanuit concrete passages uit het boek Handelingen te laten zien, hoezeer het voor de kerk van belang is oog te hebben voor de verbondenheid met Israël. Door de exegetische aanpak komen verrassende inzichten vanuit het boek Handelingen naar voren, die verschillende aspecten van de weg van God met Israël en de verbondenheid van de kerk met Israël belichten. Om predikanten te helpen hierin leiding te geven aan de gemeente, is aan elke studie een homiletische schets toegevoegd. Als handreiking voor bijbelstudiegroepen of Kerk en Israël-commissies die met dit thema aan de slag willen, verschijnen op de website van het Centrum voor Israëlstudies suggesties voor verdere verwerking.


Het Centrum voor Israëlstudies wil met het verschijnen van deze bundel en dit symposium de bezinning binnen de kerken op onze verbondenheid met Israël stimuleren en het onderwijs aan de gemeente daarover bevorderen.


Het symposium wordt gehouden in de Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100 van 13.30 tot 16.00 uur. De toegang is vrij.


Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Marsha van Wijhe
Centrum voor Israëlstudies (CIS)
T: 0318-696577 (di.mo. & do.mo.)
E: cis@che.nl
www.centrumvoorisraelstudies.nl

drs. Michael Mulder
Vrede over Israël jrg. 51 nr. 4 (sep. 2007)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel