Vrede over Israël, jrg. 52 no. 1
Van de redactie


Het eerste nummer van Vrede over Israël in 2008, jaargang 52, ligt voor u. Jodendom wordt wel eens beschreven als ‘een manier van leven’. Op dat aspect van het jodendom willen we dit jaar de nadruk leggen. In elk nummer zal daar­om in deze jaargang een artikel worden opgenomen dat speciaal de aandacht vraagt voor de manier waarop het jodendom door de eeuwen heen aan de ‘manier van leven’ vorm heeft gegeven. Het krijgt als hoofdtitel mee ‘Om de praktijk van het joodse leven’.


Ds. C.C. den Hertog verzorgt de Schriftstudie: De hoop van Israël. Hij neemt ons mee naar het boek Handelingen. Vooral in de slothoofdstukken van dit bijbelboek wordt de ‘hoop’ of ‘verwachting’ waaruit Israël leeft aan de orde gesteld. Deze hoop bepaalt stellig de wijze waarop Israël als volk van God leeft. In de bijbelstudie stelt ds. Den Hertog de vraag aan de orde of en in hoeverre de hoop van Israël en die van de christelijke kerk dezelfde zijn. En als dat zo is, leeft dan de kerk wel uit die hoop?


Bart Wallet, onderzoeker bij de vakgroep Hebreeuws, Aramees en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast docent joodse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, schrijft het eerste artikel over Om de praktijk van het joodse leven. Het joodse leven wordt bepaald door de halacha, het joodse recht. We nemen daarom plaats in de collegebanken en luisteren naar zijn les dat de titel draagt: Een kleine introductie tot de halacha.

De eerste handeling in het joodse leven van alle dag bestaat in het ‘wassen van de handen’ (zie de voorpagina). In de door Wallet in zijn artikel genoemd Kitsoer sjoelchan aroech wordt deze handeling beschreven. U treft de tekst van dit voorschrift aan als afsluiting van zijn verhaal.


Harriët Tamminga-Hebels, lid van de commissie Kerk en Israël CGK Zwolle en bestuurslid Stichting Boete & Verzoening informeert ons over het werk van de laatstgenoemde stichting. Een van de taken die de stichting op zich genomen heeft is het verrichten van herstel­werkzaam­heden aan joodse begraaf­plaatsen. Haar bijdrage heet: Werken op een joodse begraafplaats. Het is een bescheiden gebaar van verzoening van christenen aan Joden voor het leed dat hen in de loop van eeuwen is aangedaan.

De zorg die Joden zelf aan graven besteden, maakt tevens deel uit van hun ‘manier van leven’. Voor aanvullende informatie kunt u Harriët bereiken via het mailadres: kerkenisrael@hetnet.nl


Het laatste artikel is van Wilfred Jacobs. Zijn artikel, Het zionisme kritisch bekeken, neemt de interne joodse discussie over zionisme onder de loep. Mag het Beloofde Land, Eretz Israël, gelijkgesteld worden aan de Staat, Medinat Israël, zo vraagt men zich in deze discussie af. Spannend wordt het als hij zich in zijn ‘meditatie’, zoals hij zijn bijdrage noemt, als christen in de discussie gaat mengen. Dan komen nieuwe vragen op, zoals: werd Israël door het verlichtingsdenken juist niet gedegradeerd van een natie tot louter een geloofs­gemeenschap? En, blijft voor louter een geloofs­gemeenschap de belofte van een land nog wel gelden? Wilfred Jacobs volgt een leraren­opleiding Geschiedenis en is docent Geschiedenis en Maatschappij­leer.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 52 nr. 1 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel