ANBI-status van het deputaatschap Kerk en Israël


Het deputaatschap Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.


RSIN/Fiscaal nummer: 824154162


Voor meer gegevens, zie: