Undefined variable $nummer

Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $insert_box

Undefined variable $style

ANBI-gegevens van deputaatschap Kerk & Israel van de Chr. Geref. Kerken
omhoog

Undefined variable $insert_box

Undefined variable $nummer

ANBI-status van het deputaatschap Kerk en Israël


Het deputaatschap Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.


RSIN/Fiscaal nummer: 824154162


Voor meer gegevens, zie:

Undefined variable $insert_box