omhoog

Boekbesprekingen in Verbonden en Vrede over Israël

besproken boek: besproken in:
Luc Anckaert:
God, wereld en mens. Het ternaire denken van Franz Rosenzweig
G.C. den Hertog:
Recente boeken over Franz Rosenzweig (45-1)
Marleen Anthonissen-van der Louw:
Dagboek uit Jeruzalem
C.J. van den Boogert:
Dagboek uit Jeruzalem (64-1)
Neeltsje Artwork:
De vertelling
C.J. van den Boogert:
De Vertelling (61-1)
Doris L. van Bergen:
Kruis met haken
G.C. den Hertog:
Boekbespreking (43-3)
C. den Boer:
Pasen - feest van bevrijding
C.J. van den Boogert:
De breuk van synagoge en kerk vanwege de paasdatum (50-2)
W.H. ten Boom:
Profetisch tegoed. De Joden in Augustinus’ ‘De Civitate Dei’
G.C. den Hertog:
Heeft Israël afgedaan? (47-2)
Aart Brons, Michael Mulder & Wilma Wolswinkel:
Hoezo Israël? Gespreksstof voor bijbelkringen
M.C. Mulder:
Hoezo Israel? (60-2)
Peter Brown:
De opkomst van het christendom in Europa
G.C. den Hertog:
Een LAT-relatie in kaart gebracht (42-1)
J. van Bruggen:
Paulus. Pionier voor de Messias van Israël
C.J. van den Boogert:
Een nieuw boek over Paulus (46-1)
Elena Romero Castello:
Joden in Europa. Cultuur - Geschiedenis
G.C. den Hertog:
Een LAT-relatie in kaart gebracht (42-1)
G.H. Cohen Stuart:
Joodse feesten en vasten. Een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het N.T.
C.J. van den Boogert:
Joodse feesten en vasten (Boekbespreking) (48-1)
André Diepenbroek & Danker Jan Oreel:
Het verhaal van de Joodse staat
L. van Dalen:
Tel Israel. Het verhaal van de Joodse staat (62-4)
Els van Diggele:
De misleidingsindustrie. Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen. Een pamflet
B.T. Wallet:
De misleidingsindustrie (63-4)
Willem S. Duvekot:
Israël. Bijbels reisdagboek, meditatieve gids langs 21 plaatsen
C.J. van den Boogert:
Israël, bijbels reisdagboek (53-1)
Pamela Eisenbaum:
Paul was not a Christian
C.J. van den Boogert:
Paulus: altijd Jood gebleven! (61-3)
Pamela Eisenbaum:
Paul was not a Christian
C.J. van den Boogert:
Een joodse stem over Paulus (1) (61-1)
L. Engelfriet:
Bilderdijk en het jodendom. Bilderdijks waardering van het joodse denken in confrontatie met zijn tijd
H.D. Rietveld:
Bilderdijks opvatting over de joden - De visie van een bijzondere 19e-eeuwer (43-3)
Katja Happe:
Veel valse hoop. De Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
C.M. van Driel:
Veel valse hoop (63-2)
Richard Harvey:
Mapping Messianic Jewish Theology. A Constructive Approach
P.A. Siebesma:
Messiaans Joodse Theologie (54-4)
Abraham Joshua Heschel:
De Profeten
C.J. van den Boogert:
Abraham Joshua Heschel (57-3)
P.W. van der Horst:
Woestijn, begeerte en geloof
G.C. den Hertog:
Boekbespreking (43-3)
Jutta M. Ingela & Andrea Lammert:
Israël. Reis door het Heilige Land
C.J. van den Boogert:
Israel. Reis door het Heilige Land (65-1)
S. Janse:
Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus
M.W. Vrijhof:
Alle wegen leiden van en naar Jeruzalem (Boekbespreking) (45-4)
Irma Joubert:
Het meisje uit het verscholen dorp (Mentje, kind van Pas-Opkamp)
J. Hoekman-de Boer:
Het verborgen dorp (63-1)
Lody van de Kamp:
Alleen
C.J. van den Boogert:
Alleen (55-1)
Aad Kamsteeg:
Ooggetuige in Israël. Joden en Palestijnen in omstreden land
C.J. van den Boogert:
Ooggetuige in Israël (55-4)
Kees Kant e.a.:
12 artikelen over Israël
L. van Dalen:
12 artikelen over Israel (62-3)
Mark S. Kinzer:
Israël in het hart van de Kerk. Jezus in het hart van Israël
L. van Dalen:
Israel in het hart van de Kerk (64-4)
Mark S. Kinzer:
Searching Her Own Mystery
M.C. Mulder:
Een eigen plaats voor Messiaanse Joden (59-4)
Gert van Klinken:
Christelijke stemmen over het Jodendom. Zestig jaar Interkerkelijk Contact Israël (ICI), 1946-2006
T. Brienen:
ICI vroeger en nu (54-3)
Arie Kuiper:
Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg
M.W. Vrijhof:
De gedachtenis aan een wijze die voorbij ging (43-3)
H.M. Kuitert:
Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets van een christologie
G.C. den Hertog:
Jodendom, christendom en de ‘nalatenschap’ van Jezus (Boekbespreking) (43-1)
Pieter J. Lalleman:
Van blijvend belang
L. van Dalen:
Van blijvend belang (60-4)
N.P. Levinsson:
De Messias
G.C. den Hertog:
Boekbespreking (43-3)
C.M.H. van Lieshout:
Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief
G.C. den Hertog:
Boekbespreking (44-1)
René van Loon:
Hoogtepunten in het Heilige Land. Bijbelstudies over plaatsen in Israël
L. van Dalen:
Hoogtepunten in het Heilige Land (61-2)
Bram Maljaars:
Heel Israël zal behouden worden
F.W. van der Rhee:
Het behoud van heel Israel (59-4)
Piet van Midden:
Israël en de Palestijnse gebieden. Reisgids voor wie meer wil
C.J. van den Boogert:
Reisgids voor wie meer wil (64-3)
G.J. Mink:
Messiasbelijdende Joden in Israël. Een beknopte verkenning
C.J. van den Boogert:
Messiasbelijdende Joden in Israel (61-1)
M.C. Mulder:
Israël in Romeinen 10
B.T. Wallet:
Paulus en het lezen van de Schriften (55-4)
Alfred Muller:
Hoe groot mag Israël worden?
C.J. van den Boogert:
Hoe groot mag Israel worden? (53-3)
Willem van Norel:
Joods leven in Elburg
C.J. van den Boogert:
Willem van Norel: Joods leven in Elburg (59-1)
Gerbern S. Oegema:
Tussen troost en vermaning
G.C. den Hertog:
Boekbespreking (43-3)
W.J. Ouweneel:
Hoe lief heb ik uw Wet
H.D. Rietveld:
Hoe lief heb ik uw Wet! (Boekbespreking) (47-3)
W.J. Ouweneel:
Het Israël van God
C.P. de Boer:
Verwarrende Israëltheologie (64-1)
W.J. Ouweneel:
Israël en de Palestijnen. Waarheid en misleiding
H.D. Rietveld:
Israël en de Palestijnen (Boekbespreking) (46-4)
Steven Paas:
Liefde voor Israël nader bekeken
C.J. van den Boogert:
Liefde voor Israel nader bekeken (59-3)
M. Parmentier:
Izaäk gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22
G.C. den Hertog:
Boekbespreking (43-3)
Arjan Plezier en Klaas Spronk (red.):
Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen
F.W. van der Rhee:
Meervoudig verbonden (57-5)
Evert van der Poll:
De Messiaanse beweging en haar betekenis voor christenen
H.D. Rietveld:
De Messiaanse beweging (Boekbespreking) (46-2)
Evert W. van de Poll:
Sacred Times for Chosen People. Development, analysis and missiological significance of messianic Jewish holiday practice
B.T. Wallet:
Feesten als identiteit (53-1)
Ad Prosman:
De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu
J. Groenleer:
De onverwerkte Holocaust (60-1)
C.J. Rodenburg:
Joodse volgelingen van Jezus. Een overzicht in 40 vragen en antwoorden
C.J. van den Boogert:
Van Joodse afkomst en geloven in Jezus (54-4)
C.J. Rodenburg:
Geen verzoening zonder bekering. Gesprekken over de joodse traditie
J. Hoek:
Geen verzoening zonder bekering (54-2)
Kees Jan Rodenburg en Aart Brons:
Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims
A. Brons:
Reiswijzer voor protestantse pelgrims (62-1)
Peter Scheele:
De beelden van Openbaring
Kees van Atten:
De Openbaring van Johannes en Israel (65-1)
A. Sevenster:
Sabbatsrust voor een zondagskind. Over de Stern der Erlösung van Franz Rosenzweig
G.C. den Hertog:
Recente boeken over Franz Rosenzweig (45-1)
W. Silfhout:
Drie grote Joodse feesten
A. Hoekman:
Drie grote joodse feesten (63-3)
A. Soetendorp:
Er was een rabbijn in de klas
H. Biesma:
Drie boekjes (42-3)
Lize Stilma:
Keppeltje of pet
H. Biesma:
Drie boekjes (42-3)
Peter J. Tomson:
‘Als dit uit de hemel is...’. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het jodendom
G.C. den Hertog:
Het heil is uit de joden...!?! Anti-judaïsme in het Evangelie naar Johannes? (45-3)
Peter J. Tomson:
‘Als dit uit de hemel is...’. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het jodendom
H.D. Rietveld:
Rechtvaardiging bij Paulus (45-3)
Peter J. Tomson:
‘Als dit uit de hemel is...’. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het jodendom
C.J. van den Boogert:
Der naam ‘christen’ (45-3)
Peter J. Tomson:
‘Als dit uit de hemel is...’. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het jodendom
M.W. Vrijhof:
Jezus en de wet (45-3)
G.A. Trouwborst:
Gewoon anders. Kerk volgens Leviticus 19
C.J. van den Boogert:
Lezen in verbondenheid met Israel (60-2)
Loïs Tverberg en Bruce Okkema:
Luisteren naar de taal van de Bijbel
C.J. van den Boogert:
Luisteren naar de taal van de Bijbel (60-2)
IJs Vissel:
Zo’n jodenkind heeft geen mooie hengel nodig
H. Biesma:
Drie boekjes (42-3)
D. Visser:
Komt Jezus snel terug? Een nuchtere kijk op eindtijd­verwachtingen
M.C. Mulder:
Komt Jezus snel terug? (62-1)
H. Vreekamp:
Zwijgen bij volle maan. Veluwse verkenningen van Edda, Evangelie en Tora
G.C. den Hertog:
Wandelingen op de Veluwe (Boekbespreking) (48-1)
Bart Wallet:
Ontkomen. Het vluchtverhaal van Albert Andriesse en Ella Andriesse-van den Bergh 1940-1941
C.M. van Driel:
Ontkomen (64-2)
Bart Wallet:
Nieuwe Nederlanders; de integratie van de joden in Nederland, 1814-1851
C.J. van den Boogert:
Nieuwe Nederlanders (51-5)
Bart Wallet:
Christendom en antisemitisme. Tweeduizend jaar confrontatie
W.P. de Groot:
Christendom en antisemitisme (62-2)
B.T. Wallet (red.):
Geschiedenis van de joden in Nederland
C.M. van Driel:
Geschiedenis van de Joden in Nederland (61-4)
P.L. Wansink:
Irenaeus en het Oude Testament. Gnostische en heilshistorische exegese in de tweede eeuw
G.C. den Hertog:
Heeft Israël afgedaan? (47-2)
Edjan Westerman:
De Messias leren. Israël en de volken - Gods weg nieuw leren lezen
F.W. van der Rhee:
Boekbespreking: De Messias leren (60-3)