omhoog

Schriftstudies in Verbonden en Vrede over Israël

tekst titel auteur maand
Gen. 2:1-3Sabbat, de koningin der dagendrs. C.J. van den Boogertjan. 2005
Gen. 12:1-3De zegen van Abraham. Schriftstudie naar Genesis 12:1-3dr. J. Dekkerjun. 2010
Gen. 15De blijvende betekenis van Gods verbond met Abraham in Genesis 15drs. P.W.J. van der Toornapr. 2012
Gen. 32:22-33, 35:9-15Israel en de nachtelijke worstelingdr. B.T. Walletjan. 2015
Gen. 42:8Jozef en Jezusdrs. F.H. Meijermei 2019
Exod. 13:9-10Pesachds. D.J.K.G. Ruitersep. 2011
Exod. 19:3-8Israel, het persoonlijk eigendom van Goddrs. C.J. van den Boogertapr. 2015
Exod. 19:6Een koninkrijk van priestersdrs. C. Cornetnov. 2017
Exod. 21:23-25Oog om oog, tand om tandds J.G. Schenaunov. 2007
Lev. 1:1-9Het begin van Leviticus, een uitnodiging tot lezends. J. Groenleerjan. 2011
Lev. 16Jom Kipoer, Grote Verzoendagdrs. C.J. van den Boogertsep. 2019
Lev. 16:20-22Het ons toevertrouwde woord der verzoeningdrs. C.J. van den Boogertdec. 2009
Lev. 18:1-5, 19:1-2Geroepen om vrij te zijnds. J. Groenleerjan. 2009
Lev. 19Een heilig volk in een beloofd landdrs. L. van Dalensep. 2020
Lev. 23:15-16Wekenfeest - Pinksterfeestds. H.D. Rietveldjuni 2005
Lev. 23:27-28Christus als zondebok. Impressie van het CIS Studieweekend in november 2009mevr. Anne-Wil Jensapr. 2010
Num. 20:13-21‘Je broeder is je vijand’drs. L. van Dalensep. 2015
Deut. 16:1Pesach, het begin van de Grote Feestends. J. Groenleermrt 2005
Joz. 4:21-22Zó is Goddrs. A.C. van der Wekkenapr. 2020
Neh. 8Voorlezing van het Wetboekds. G.J. Capellensep. 2002
Ps. 2Schriftstudie over Psalm 2ds. J. Groenleerjuni 1999
Ps. 16Lofzang op de God van het leven - enkele overwegingen bij Psalm 16ds. H. Biesmasep. 2008
Ps. 22Gedachten rondom Psalm 22mevr. N. Mayer-Hirschmrt 2006
Ps. 22Psalm 22 en de koning van de Jodendhr. Jurrian Fahnermrt 2006
Ps. 22:17.32Nogmaals Psalm 22dhr. Jurrian Fahnermei 2007
Ps. 51Verzoening in het Jodendom tegen de achtergrond van Psalm 51drs. C.J. van den Boogertapr. 2013
Ps. 68‘Uw God, o Isrel’. ‘God van Israel’ in Psalm 68drs. C. de Jongnov. 2016
Ps. 81Schijngestalten van de maan en Feesten in Israëlds. M.W. Vrijhofjuni 1994
Ps. 83Psalm 83drs. C. de Jongapr. 2009
Ps. 84Wonen of op weg gaan? Een weg zoeken in vertalingen en berijmingendrs. C. de Jongjun. 2011
Ps. 87Gods stad, moederstad van de volkends. J. Groenleermei 1997
Ps. 87Jubelen in Jeruzalemdrs. C.J. Drogerapr. 2016
Ps. 90:12Tellen met een wijs hartdrs. H.M. van der Vegtapr. 1998
Ps. 92Sjabbat en de vraag naar gerechtigheiddrs. B.T. Walletsep. 2012
Ps. 98Israël, het heil en de volkends. H. Biesmadec. 1999
Ps. 115Niet ons - maar wij...drs. H.M. van der Vegtapr. 2000
Ps. 118De verworpene centraaldr. B.T. Walletjan. 2020
Ps. 119Vreugde der Wetds. H. Biesmasep. 2001
Ps. 119:33Leren als levenshoudingdrs. W.P. de Grootapr. 2008
Ps. 126Betraand zaaiendrs. C.J. Drogernov. 2012
Ps. 126‘Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien’ds. N.M. Trampernov. 2003
Ps. 126Bidden met Israel, met een lach en een traandrs. A.J. van der Toornjan. 2012
Ps. 137:7-9Israël roept om rechtdr. J. Hoeksep. 2005
Jes. 6:9v + aanhalingenOnbegonnen werk?ds. H.D. Rietvelddec. 1997
Jes. 21:11vWachter, wat is er van de nacht?ds. P.D.J. Buijsdec. 2001
Jes. 35De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloosds. J. Groenleerjan. 2013
Jes. 41:8-10Eeuwig duurt zijn trouw. Over Jesaja 41 vers 8 - 10ds. J. Groenleerdec. 2015
Jes. 49:1-7; 53:10De knechtdrs. W.P. de Grootfeb. 2016
Jes. 49:14-20Gods ‘tattoo’: Sions murends. D.J.K.G. Ruiterjan. 2017
Jes. 52:7De vreugdebode die vrede aankondigtds. H. Biesmasep. 2004
Jer. 31:31-34Het Nieuwe Verbondds. P.D.J. Buijsmei 2004
Jer. 31:31-40Is Israël vervworpen? Naar aanleiding van Jeremia 31:31-30prof. dr. B.J. Oosterhoffdec. 1981
Jer. 31:33De Tora in het hart geschrevendrs. C.J. van den Boogertmei 2007
Jer. 32:41Een nieuw verbond, hetzelfde landdrs. A.J. van der Toornsep. 2017
Klgl. 5De negende dag van de maand Avdrs. A.J. van der Toornjun. 2014
Ezech. 37:1-14Visioen van nieuw levendrs. H.M. van der Vegtfeb. 1997
Ezech. 37:1-14Herleving in de Doodsvallei. Enkele overwegingen bij Ezech. 37:1-14ds. H. Biesmamrt. 2002
Dan. 7:13De Zoon des mensen en de wereldheerschappijds. P.D.J. Buijsfeb. 1997
Dan. 9Daniels schuldbelijdenis over de zonde van Israeldrs. W. de Bruinnov. 2020
Hosea 14:6aZegenrijk vochtdrs. C.J. Drogernov. 2004
Obadja :17-21‘Het koninkrijk zal des Heren zijn’ds. P.D.J. Buijsfeb. 1999
Zach. 8:23Tien mannen en de slip van een joodse mands. R. van de Kampjan. 2006
Zach. 9:9v, Matt. 21:4vDe koning op een ezelds. A. Bronsfeb. 2001
Matt. 1:21De Naam Jezusds. H. Biesmanov. 2006
Matt. 5:17-20Ontbinden of vervullendrs. C. de Jongdec. 2013
Matt. 5:22aMaar Ik zeg u....ds. M.W. Vrijhofsep. 2014
Matt. 6:9Onze Vaderdrs. C.J. van den Boogertjun. 2012
Matt. 6:9-10Onze Vader (2)drs. C.J. van den Boogertnov. 2012
Matt. 6:11-13Onze Vader (3)drs. C.J. van den Boogertjun. 2013
Matt. 15:21-28‘Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David...’dr. G.C. den Hertogjan. 2003
Matt. 15:24Verloren schapen, maar wél schapendrs. C.J. Drogermei 2018
Matt. 21:43Het volk dat de vruchten opbrengtds. A. Bronsapr. 1997
Matt. 22:34-40, ppLiefhebben: Hart van Wet en Profeten. Gedachten bij ‘de hoofdsom van de wet’ds. M.W. Vrijhofdec. 2000
Matt. 23:37-39Jezus’ laatste oproep aan Jeruzalemds. M.W. Vrijhofapr. 2004
Matt. 27:25‘Zijn bloed...’ds. H. Biesmafeb. 1997
Matt. 28:16-20De volken komen saamds. R. van de Kampmei 2004
Matt. 28:18-20Van belofte naar vervulling - een missionaire omslagdrs. J.G. Brienenjun. 2008
Luk. 1:67-79De profetie van Zachariasdrs. L. van Dalennov. 2017
Luk. 2:22-39Terugblik op Kerst: Het heil is voor èn uit de Jodendrs. C.J. van den Boogertjan. 2004
Luk. 5:33-39Over Nieuw en Oudds. A. Bronsapr. 2003
Luk. 13:31-35Wie bepaalt de agenda van Jezus?ds. J.G. Schenaufeb. 2002
Luk. 16:29.31Ze hebben Mozes en de Profetendrs. C.J. van den Boogertapr. 2007
Luk. 19:9b‘Omdat ook deze een zoon van Abraham is’ds. A. Bronsdec. 1998
Joh. 3:14Christus verhoogd als de slang in de woestijnds. G.J. Capellenapr. 1999
Joh. 6:69b‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’ds. J. Oosterbroeksep. 1997
Joh. 8:12-59Kinderen van de duivel?drs. R. Jansennov. 2010
Joh. 8:56Abraham zag de dag van Christusds. H.D. Rietveldfeb. 2000
Hand. 1:6-8Wanneer komt Israëls herstel?ds. H.D. Rietveldfeb. 1997
Hand. 2:22a‘Gij Israëlitische mannen, hoort: Jezus den Nazaréner ...’ds. J. Oosterbroekjuni 2000
Hand. 3:12-26In de eerste plaats voor de Jodends. A. Bronssep. 2007
Hand. 3:25-26In de eerste plaats voor Israël...dr. G.C. den Hertogfeb. 1997
Hand. 5:31Jezus verhoogd voor Israëldrs. G.J. Postnov. 2019
Hand. 8:26De weg van Jeruzalem naar Gazads. M. van der Sluysdec. 2002
Hand. 11:19-30Het vroege christendom, kind van het jodendomds. R. van de Kampsep. 2000
Hand. 15Het ‘Apostelconvent’ in Handelingen 15dr. G.C. den Hertogsep. 2000
Hand. 15Manier van leven of tafelmanieren. De Noachidische geboden en Handelingen 15dr. C. Constandseapr. 2011
Hand. 15:1-11Leven uit genade, worstelen met de wet. Schriftstudie over Handelingen 15:1-11ds. M.W. Vrijhofsep. 2010
Hand. 21:15-26Paulusds. M.W. Vrijhofsep. 2000
Hand. 21:15-26Het geloof in Jezus en de wet van Mozesds. M.W. Vrijhoffeb. 1998
Hand. 21:24Moeten Joodse christenen de Thora houden?dr. M.C. Mulderdec. 2013
Hand. 26:6-8De Hoop van Israëldrs. C.C. den Hertogfeb. 2008
Hand. 28:20‘... om de hoop van Israël ...’dr. G.C. den Hertogokt. 1999
Hand. 28:20De hoop van Israel. Schriftstudie n.a.v. Handelingen 28:20drs. A. Hoekmansep. 2018
Rom. 1:16-17Eerst de Jood en ook de Griekds. M.W. Vrijhofmrt. 1994
Rom. 1:16-17Eerst voor de Jood, dan voor de Griekds. C. van Attenfeb. 1997
Rom. 1:17Erfgenamen en toch een dief... ‘Eerst de Jood en ook de Griek...’drs. C.J. Drogerdec. 2008
Rom. 2:28-29Ook de Griek, maar eerst de Jood. Schriftstudie n.a.v. Romeinen 2:28-29drs. A.D. Fokkemanov. 2018
Rom. 9:1-5Een sterke bandds. C.J. Drogersept. 2006
Rom. 9:6bTwee soorten Israel? Schriftstudie n.a.v. Romeinen 9drs. C.J. Drogerdec. 2014
Rom. 11:5Een overblijfsel naar de verkiezing der genadeds. M.W. Vrijhofokt. 1991
Rom. 11:11-36, Deut. 32:21De HERE laat Israël niet losds. A. Bronsdec. 1993
Rom. 11:11.14Om hen tot naijver op te wekken...ds. M.W. Vrijhofmei 1991
Rom. 11:18‘Niet gij draagt de wortel, doch de wortel draagt u’dr. G.C. den Hertogfeb. 1997
Rom. 11:20bWees niet hoogmoedig, maar vrees...drs. W.P. de Grootapr. 2013
Rom. 11:26Het behoud van gans Israël (Romeinen 11:26)prof. dr. J.P. Versteegdec. 1981
Rom. 11:26Heel Israel zaligdrs. W.P. de Grootjan. 2019
Rom. 15:1-13Bijbellezen als Gods volkdrs. A.J. van der Toornjun. 2009
2 Kor. 1:20Het JA van Godds. M.W. Vrijhofmei 2017
2 Kor. 3Over verblinding gesproken...dr. G.C. den Hertogjuni 2002
Gal. 2:1-10Een conflict om de verkondiging van Gods vrije genadeds. R. van de Kampmei 2003
Gal. 2:10De kollekte voor Jeruzalemds. M.W. Vrijhoffeb. 1997
Gal. 3:10-14Werken der wet en de vloek der wetdrs. F.W. van der Rheedec. 2011
Gal. 6:15-16Het Israel van God. Schrifstudie n.a.v. Galaten 6:15-16drs. F.W. van der Rheeaug. 2016
Gal. 6:16Het Israël Godsds. H.D. Rietveldmei 2006
Gal. 6:16Een aparte zegen voor Israel?dr. M.C. Muldernov. 2012
Efez. 2:11-22Waar Israel en de volken elkaar in vrede ontmoetends. M.W. Vrijhofapr. 2012
Kol. 2:11-12‘Dewijl dan de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is...’ds. H. Biesmaokt. 1998
Kol. 2:11-12De doop als vervulling van de besnijdenisdrs. W.P. de Grootsep. 2009
Hebr. 8Een nieuw verbonddrs. F.W. van der Rheeapr. 2014
Hebr. 9:24-29Grote Verzoendagds. M. van der Sluysnov. 2005
Hebr. 11:17-19De Paasoverweging bij Abrahamds. M.W. Vrijhofmrt. 2002
1 Petr. 2:9-10Een priestervolkds. H.D. Rietveldsep. 2003
1 Petr. 2:9-10De rijkdom van Gods ontfermingds. J.P. Boitenjuni 1998
Openb. 7De twaalf stammen van Israel en de menigte uit alle volken. Schriftstudie n.a.v. Openbaring 7: 4, 9dr. B.T. Walletfeb. 2018
Openb. 11:19Antiek-in-de-hemel. Schriftstudie n.a.v. Openbaring 11:19drs. R. Jansenjun. 2013