omhoog

Artikelen in Verbonden en Vrede over Israël

Artikelen van Kees van den Boogert

jg‑nrtitelmaand
36-1 Tempel - synagoge - kerk feb. 1992
36-6 Het gebed in de joodse traditie dec. 1992
37-3 Het achttiengebed juni 1993
38-1 Het Onze Vader jan. 1994
41-3 Joden en christenen in gesprek in Israël apr. 1997
41-4 Kerken in Jeruzalem mei 1997
41-5 Hedendaags Messianisme in het Jodendom sep. 1997
41-6 Het eerste Zionistische Congres dec. 1997
42-1 Een verjaardagsgeschenk feb. 1998
42-2 Conflicten in en om Israël apr. 1998
42-2 Open House - een vredescentrum in Israël apr. 1998
42-3 Het wapen van de staat Israël juni 1998
42-4 Opkomst van het Messias belijdende jodendom in de staat Israël okt. 1998
42-6 Joden over Jezus (1) dec. 1998
43-1 Hoe lief heb ik Uw wet feb. 1999
43-2 Joden over Jezus (2): Schalom Ben-Chorin (1) apr. 1999
43-3 Joden over Jezus (3): Schalom Ben-Chorin (2) juni 1999
43-5 Zionisme, derde tempel en de volken dec. 1999
44-1 De milleniumwisseling in Israël feb. 2000
44-2 Het gebed in de joodse traditie (1) apr. 2000
44-3 Het bezoek van de Paus aan Israël juni 2000
44-3 Het gebed in de joodse traditie (2) juni 2000
44-4 De betekenis van de ‘wet’ in Handelingen sep. 2000
45-3 Der naam ‘christen’ juni 2001
45-4 Vrede zij over Israël... sep. 2001
46-1 Israël na 11 september feb. 2002
46-1 Een nieuw boek over Paulus feb. 2002
46-3 Het ene Woord van God juni 2002
46-4 Simchat Thora - Vreugde van de Thora sep. 2002
46-5 De derde Tempel dec. 2002
47-3 De Karaieten mei 2003
48-1 Terugblik op Kerst: Het heil is voor èn uit de Joden jan. 2004
48-1 Joodse feesten en vasten (Boekbespreking) jan. 2004
48-3 De Noachitische geboden (1) mei 2004
48-4 Op werkbezoek in Israël sep. 2004
48-4 De Noachitische geboden (2) sep. 2004
49-1 Sabbat, de koningin der dagen jan. 2005
49-3 Het middelste van de Opgangsfeesten juni 2005
50-1 Bij het glas-in-loodraam over Ruben, van Marc Chagall jan. 2006
50-2 De breuk van synagoge en kerk vanwege de paasdatum maart 2006
50-2 Bij het glas-in-loodraam over Juda, van Marc Chagall maart 2006
50-3 Calvijn als uitlegger van het Oude Testament mei 2006
50-3 Bij het glas-in-loodraam over Jozef, van Marc Chagall mei 2006
50-4 Vrede over Israël sep. 2006
50-4 Bij het glas-in-loodraam over Levi, van Marc Chagall sep. 2006
50-5 Nieuwe directeur bij Centrum voor Israëlstudies nov. 2006
50-5 Calvijns visie op Israël nov. 2006
50-5 Bij het glas-in-loodraam over Aser, van Marc Chagall nov. 2006
51-1 Bij de synagoge van Middelburg jan. 2007
51-2 Ze hebben Mozes en de Profeten apr. 2007
51-2 De Synagoge apr. 2007
51-2 De synagoge van Elburg apr. 2007
51-3 De Tora in het hart geschreven mei 2007
51-5 Nieuwe Nederlanders nov. 2007
52-2 Het rolmodel van de Joden in de theologie van Maarten Luther apr. 2008
52-3 Israël, teken van Gods trouw juni 2008
52-5 Sjoel Elburg. Museum voor Joods leven in de Mediene dec. 2008
53-1 Israël, bijbels reisdagboek jan. 2009
53-3 Hoe groot mag Israel worden? juni 2009
53-4 De weg van de mens naar zijn eeuwig huis sep. 2009
53-5 Het ons toevertrouwde woord der verzoening dec. 2009
54-3 De Schriftelijke en de Mondelinge Overlevering juni 2010
54-4 De 9de Av, Tisja be-av sep. 2010
54-4 Van Joodse afkomst en geloven in Jezus sep. 2010
55-1 Joodse volgelingen van Jezus - brug tussen synagoge en kerk? jan. 2011
55-1 Alleen jan. 2011
55-4 Ooggetuige in Israël sep. 2011
55-5 Jeruzalem, dat ik bemin dec. 2011
55-5 Het Chanoekafeest dec. 2011
56-1 Jeruzalem dat ik bemin (2) jan. 2012
56-3 Onze Vader juni 2012
56-4 Voorgoed verbonden sep. 2012
56-4 Uitbreiding Sjoel Elburg sep. 2012
56-5 Onze Vader (2) nov. 2012
57-2 Verzoening in het Jodendom tegen de achtergrond van Psalm 51 apr. 2013
57-3 Onze Vader (3) juni 2013
57-3 Abraham Joshua Heschel juni 2013
57-4 Volharden in het gebed sep. 2013
58-5 Laat zich ’t orgel overal dec. 2014
58-5 Naamswijziging en vernieuwing van ons Israel magazine dec. 2014
59-1 De chassidische gemeenschap jan. 2015
59-1 Willem van Norel: Joods leven in Elburg jan. 2015
59-2 Israel, het persoonlijk eigendom van God apr. 2015
59-3 Liefde voor Israel nader bekeken sep. 2015
59-4 Verbonden met Israel door de Psalmen dec. 2015
60-2 Luisteren naar de taal van de Bijbel apr. 2016
60-2 Lezen in verbondenheid met Israel apr. 2016
60-3 Het nut van een Israelzondag aug. 2016
61-1 Een joodse stem over Paulus (1) jan. 2017
61-1 De Vertelling jan. 2017
61-1 Messiasbelijdende Joden in Israel jan. 2017
61-3 Paulus: altijd Jood gebleven! sep. 2017
61-3 Tweeduizend jaar confrontatie sep. 2017
63-3 Jom Kipoer, Grote Verzoendag sep. 2019
64-1 Dagboek uit Jeruzalem jan. 2020
64-3 Reisgids voor wie meer wil sep. 2020
65-1 Israel. Reis door het Heilige Land jan. 2021

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Zie ook: trefwoorden, Schriftstudies, boekbesprekingen, oudere artikelen