omhoog

Artikelen in Verbonden en Vrede over Israël

Artikelen t/m jaargang 40

jg‑nrauteurtitelmaand
25-6 Berend Oosterhoff Is Israël verworpen? Naar aanleiding van Jeremia 31:31-30 dec. 1981
25-6 Jan Versteeg Het behoud van gans Israël (Romeinen 11:26) dec. 1981
25-6 Maas Boertien Twee wegen? dec. 1981
25-6 Marinus Drayer De Chr. Geref. Kerken in de relatie Kerk-Israël dec. 1981
30-1 Rien van der Vegt Want hoevele beloften Gods er ook zijn... jan. 1986
30-1 Rien Vrijhof Het Evangelie naar Mattheüs en de Joden jan. 1986
30-1 Gerard den Hertog Heeft het Antisemitisme nieuwtestamentische wortels? jan. 1986
30-2 Jan Plantinga Een profetie voor Joden en heidenen maart 1986
30-4 Kees van Atten ‘Het is met ons gedaan’ aug. 1986
30-4 W. van ’t Spijker Chaim Potok aug. 1986
30-5 Arie van der Veer Een samenkomst op nieuwjaarsdag, Rosj hasjana okt. 1986
30-6 Harry Rietveld Deze of een ander? dec. 1986
30-6 Rien van der Vegt Wat is Israël? dec. 1986
30-6 Maas Boertien Wat is er in ruim 35 jaar veranderd? dec. 1986
31-1 Gerard den Hertog Jezus in de synagoge te Nazareth jan. 1987
31-2 Maas Boertien Werd Israël onterfd? april 2021
31-3 Hans Ruiter En toen de vijftigste dag vervuld werd... juni 1987
31-4 Rien van der Vegt Abraham Joshua Heschel aug. 1987
31-6 Rien Vrijhof Een zoon van Bethlehem dec. 1987
31-6 Gerard den Hertog Elie Wiesel. Boodschapper van de doden onder de levenden dec. 1987
32-1 Harry Rietveld Jezus en Nicodemus. Een gesprek tussen joden jan. 1988
32-2 Kees van Atten Wedergeboren tot een levende hoop april 1988
32-2 Rien Vrijhof Franz Rosenzweig april 1988
32-3 Berend Oosterhoff Na veertig jaar mei 1988
32-3 Hedde Biesma Hoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israël en het land? mei 1988
32-4 Wiendelt Steenbergen Schriftstudie Galaten 1:1-2:10 aug. 1988
32-5 Wiendelt Steenbergen Schriftstudie Galaten 2:11-14 okt. 1988
32-5 Rien van der Vegt Iets over de roeping van de Kerk in haar relatie tot Israel okt. 1988
32-6 Wiendelt Steenbergen Schriftstudie Galaten 2:15-21 dec. 1988
33-1 Wiendelt Steenbergen Schriftstudie Galaten 3:1-14 jan. 1989
33-2 Wiendelt Steenbergen Schriftstudie Galaten 3:15-4:11 maart 1989
33-2 Arjan Velema Over psalmmelodieen gesproken maart 1989
33-6 Gerard den Hertog Het ontstaan van het Chassidisme dec. 1989
34-3 Gerard den Hertog Van een wereld die voorbij is... juni 1990
35-2 Rien Vrijhof Grote Verzoendag: een vraag aan de kerk maart 1991
35-3 Rien Vrijhof Om hen tot naijver op te wekken... mei 1991
35-4 Michael Mulder Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten... okt. 1991
35-4 Maas Boertien De rest: een deel voor het geheel okt. 1991
35-4 Rien Vrijhof Een overblijfsel naar de verkiezing der genade okt. 1991
35-4 Teus Brienen Enige elementen van bezinning binnen het Deputaatschap okt. 1991
35-4 Hedde Biesma Kremer en Israël okt. 1991
35-4 Rien van der Vegt Ontwikkelingen in de ontmoeting tussen Joden en Christenen okt. 1991
35-4 Harry Rietveld Toekomstverwachting voor Israël okt. 1991
35-6 Jan Pieter Boiten Jezus is de levende Tora (verslag van Seminar) dec. 1991
36-1 Kees van den Boogert Tempel - synagoge - kerk feb. 1992
36-1 Gerard den Hertog Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel dec. 1992
36-2 Gerard den Hertog Spreken - geboren uit het zwijgen apr. 1992
36-3 Harry Rietveld Anti-joodse preken uit een Gouden Mond juni 1992
36-4 Rien Vrijhof Het loofhuttenfeest en de volken sep. 1992
36-5 Hedde Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (1) nov. 1992
36-6 Hedde Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (2) dec. 1992
36-6 Kees van den Boogert Het gebed in de joodse traditie dec. 1992
37-1 Rieke den Hertog-van ’t Spijker De dagboeken en brieven van Etty Hillesum feb. 1993
37-2 Gerard den Hertog Israël - een rustpunt in de gedachten van de Joden apr. 1993
37-3 Kees van den Boogert Het achttiengebed juni 1993
37-4 Hedde Biesma Afscheid van een ‘adviseur’ sep. 1993
37-4 Marinus Drayer Boertien en de Israëldeputaten sep. 1993
37-4 Rien van der Vegt Prof. Boertien in Jeruzalem sep. 1993
37-4 Michael Mulder Judaica - hobby of hart? sep. 1993
37-4 Teus Brienen De publicaties en visies van dr. M. Boertien m.b.t. Kerk-Israël sep. 1993
37-6 Aart Brons De HERE laat Israël niet los dec. 1993
38-1 Kees van den Boogert Het Onze Vader jan. 1994
38-1 Aart Brons Het karakter van de profetische belofte jan. 1994
38-2 Gerard den Hertog Paulus, joodse rabbi en apostel van Jezus Christus, over wet en zonde jan. 1994
38-3 Rien Vrijhof Eerst de Jood en ook de Griek maart 1994
38-3 Gerard den Hertog Emmanuel Levinas juni 1994
38-3 Aart Brons Het Israël-seminar van 1993 juni 1994
38-4 Rien Vrijhof Schijngestalten van de maan en Feesten in Israël juni 1994
38-4 Rien van der Vegt ’t Liep tegen het nieuwe jaar juni 1994
38-4 Gerard den Hertog Grote Verzoendag en het Nieuwe Testament juni 1994
38-4 Rien Vrijhof Het Loofhuttenfeest en het Nieuwe Testament juni 1994
38-4 Hedde Biesma Simchat Tora juni 1994
38-6 Gerard den Hertog K.H. Miskotte (1894-1976) dec. 1994
39-3 Eddy Slofstra Impressies van een studiereis naar Israël juni 1995
39-6 Aart Brons De mezoezá dec. 1995
40-3 Aart Brons De tefillien mei 1996
40-6 Kees van Atten Martin Buber (1) - Een joodse stem over het christelijk geloof dec. 1996

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Zie ook: trefwoorden, Schriftstudies, boekbesprekingen, oudere artikelen