omhoog

Artikelen in Verbonden en Vrede over Israël, zoeken met Trefwoord of Naam

B*

Bar mitswa
53-2 A. Brons Bar Mitswa apr. 2009
Barnabas (de brief van ~)
41-1 G.C. den Hertog De wortel en de takken - Kerk en Israël tijdens het Romeinse Rijk feb. 1997
Barnabas (Paulus en ~)
44-4 G.C. den Hertog Het ‘Apostelconvent’ in Handelingen 15 sep. 2000
Beet midrasj
44-1 H. Biesma Leren met/van Israël - het Leerhuis (1) feb. 2000
44-2 H. Biesma Leren met/van Israël - het Leerhuis (2) apr. 2000
Begrafenis
53-4 C.J. van den Boogert De weg van de mens naar zijn eeuwig huis sep. 2009
Bekering
45-2 M.C. Mulder Bekering en Verzoening bij de Rabbijnen apr. 2001
54-2 Anne-Wil Jens Christus als zondebok apr. 2010
54-2 J. Hoek Geen verzoening zonder bekering apr. 2010
54-2 C.J. Rodenburg Overwegingen bij bekering en verzoening apr. 2010
63-3 A. Groothedde Bekering en vergeving sep. 2019
63-3 M.C. Mulder Inkeer met Israël sep. 2019
Beloften
61-2 M.W. Vrijhof Het JA van God mei 2017
Ben Chorin, Schalom
43-2 C.J. van den Boogert Joden over Jezus (2): Schalom Ben-Chorin (1) apr. 1999
43-2 C.J. van den Boogert Joden over Jezus (2): Schalom Ben-Chorin (1) apr. 1999
43-3 C.J. van den Boogert Joden over Jezus (3): Schalom Ben-Chorin (2) juni 1999
43-3 C.J. van den Boogert Joden over Jezus (3): Schalom Ben-Chorin (2) juni 1999
Ben Israël, Menasse
43-5 G.C. den Hertog Rabbijn Menasse ben Israël en de ‘Hoop van Israël’ dec. 1999
43-5 G.C. den Hertog Rabbijn Menasse ben Israël en de ‘Hoop van Israël’ dec. 1999
Ben Yehuda, Eliëzer
59-2 A. Brons Nieuw Hebreeuws apr. 2015
Beracha
44-3 C.J. van den Boogert Het gebed in de joodse traditie (2) juni 2000
52-5 M.C. Mulder Onder lofzegging gebruik maken van wat God geschapen heeft dec. 2008
57-1 M.W. Vrijhof De wereld als Heiligdom jan. 2013
Bergrede
58-4 M.W. Vrijhof Maar Ik zeg u.... sep. 2014
Besnijdenis
42-4 H. Biesma ‘Dewijl dan de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is...’ okt. 1998
53-1 H.D. Rietveld Verbond voor het leven jan. 2009
53-4 W.P. de Groot De doop als vervulling van de besnijdenis sep. 2009
Beth Asaf (Netanja)
50-3 C.J. Rodenburg Genade en waarheid in kerk en synagoge mei 2006
Betrouwbaarheid
61-2 M.W. Vrijhof Het JA van God mei 2017
Biesma, Hedde
65-3 M.W. Vrijhof Ds Hedde Biesma: een dienende voorzitter sep 2021
Bijbel
50-4 C.J. Rodenburg Met Joden de Bijbel lezen sep. 2006
Bijbellezen
53-3 A.J. van der Toorn Bijbellezen als Gods volk juni 2009
54-1 C.J. Rodenburg Joodse midrasjiem jan. 2010
60-2 C.J. van den Boogert Luisteren naar de taal van de Bijbel apr. 2016
Bijbelstudie
60-2 M.C. Mulder Hoezo Israel? apr. 2016
60-2 C.J. van den Boogert Luisteren naar de taal van de Bijbel apr. 2016
Bilderdijk, Willem
43-3 H.D. Rietveld Bilderdijks opvatting over de joden - De visie van een bijzondere 19e-eeuwer juni 1999
Boertien, Maas
25-6 M. Drayer De Chr. Geref. Kerken in de relatie Kerk-Israël dec. 1981
30-6 M. Boertien Wat is er in ruim 35 jaar veranderd? dec. 1986
37-4 H. Biesma Afscheid van een ‘adviseur’ sep. 1993
37-4 M. Drayer Boertien en de Israëldeputaten sep. 1993
37-4 H.M. van der Vegt Prof. Boertien in Jeruzalem sep. 1993
37-4 M.C. Mulder Judaica - hobby of hart? sep. 1993
37-4 T. Brienen De publicaties en visies van dr. M. Boertien m.b.t. Kerk-Israël sep. 1993
49-2 H. Biesma In memoriam: prof.dr. M. Boertien maart 2005
63-1 C. Budding Zwerver tussen kerk en Israel. Maas Boertien in Jeruzalem (1960-1967) jan. 2019
Bonhoeffer, Dietrich
47-5 J.G. Schenau Dagboek - van hemelvaart tot hellevaart (2) nov. 2003
59-4 A. Alderliesten Dietrich Bonhoeffer en de Jodenvervolging dec. 2015
Bonhof, Joan
63-4 J.H. Bonhof Nieuwe directeur CIS: Joan Bonhof (47) nov. 2019
Boogert, Kees van den
41-1 M.W. Vrijhof Hoe staat de kerk temidden van Israël? feb. 1997
41-6 H. Biesma Impressies van een werkbezoek (1) dec. 1997
42-1 H. Biesma Impressies van een werkbezoek (2) feb. 1998
44-4 H. Biesma Van de voorzitter sep. 2000
44-5 A. Brons ‘Wij zien mensen voor ons die wij persoonlijk kennen’ dec. 2000
Boon, Rudolf
58-3 J. de Vreugd Israel juni 2014
Boycot Divestment Sanctions
63-4 L. van Dalen BDS nov. 2019
Brakel, Wilhelmus à
41-1 P.D.J. Buijs Toekomst voor Israël? - de visie van Puriteinen en Nadere Reformatoren feb. 1997
62-2 M. van Campen Israel in de visie van de Nadere Reformatie mei 2018
Brandes, Yochi
64-4 J.H. Bonhof Een pijnlijk verleden…. nov. 2020
Bromet, Meier Salomon
64-4 P.A. Siebesma Een vergeten groep: Messiasbelijdende Joden nov. 2020
Brons, Aart
55-4 A. Brons Mogen wij u voorstellen... sep. 2011
61-3 C.M. van Driel Jeruzalem vice versa sep. 2017
Buber, Martin
40-6 C. van Atten Martin Buber (1) - Een joodse stem over het christelijk geloof dec. 1996
41-3 C. van Atten Martin Buber (2) - Een joodse stem over het christelijk geloof apr. 1997
41-4 C. van Atten Martin Buber (3) - Een joodse stem over Israël mei 1997

Zoek:


A - B - C - D - E - F - G


H - I - J - K - L - M


N - O - P - Q - R - S - T


U - V - W - X - Y - Z

of zie overzicht van alle trefwoorden


Zie ook: algemene index, Schriftstudies, boekbesprekingen, oudere artikelen