omhoog

Artikelen in Verbonden en Vrede over Israël, zoeken met Trefwoord of Naam

C*

Calvijn, Johannes
41-1 C. van Atten Luther en Calvijn over de joden feb. 1997
50-3 C.J. van den Boogert Calvijn als uitlegger van het Oude Testament mei 2006
50-5 C.J. van den Boogert Calvijns visie op Israël nov. 2006
51-1 C. van der Spek Een Hebreeuwse Catechismus van Calvijn jan. 2007
53-5 W. de Greef Calvijn en de Joden dec. 2009
61-2 W. de Greef Calvijn en Israel mei 2017
Capadose, Abraham
41-1 H.D. Rietveld De visie op Israël binnen het Réveil feb. 1997
Centrum voor Israëlstudies
46-2 H.D. Rietveld Samenwerking in nieuw Studiecentrum een feit maart 2002
46-3 A. Brons Het CIS - Interview met ds. H. Biesma en drs. M. van Campen juni 2002
49-4 M. van Campen Berichten vanuit het CIS sep. 2005
50-5 C.J. van den Boogert Nieuwe directeur bij Centrum voor Israëlstudies nov. 2006
59-2 M.C. Mulder Hoe zullen we Hem ontmoeten? Joden en christenen in gesprek apr. 2015
60-1 CIS Centrum voor Israëlstudies Tournee Israelconsulent en lezingen feb. 2016
60-2 M.C. Mulder Hoezo Israel? apr. 2016
60-3 Wilma Wolswinkel Hoezo Israel? Uitgekozen om tot zegen te zijn... aug. 2016
61-2 A.M. Steitner Centrum voor Israelstudies benoemt toeruster mei 2017
61-3 M.C. Mulder Ons gezicht in Jeruzalem sep. 2017
61-4 M.H.T. Visser ‘Jeruzalem waar ik van houd?’ nov. 2017
62-1 M.C. Mulder Nieuw gezicht in Jeruzalem feb. 2018
62-2 M.H.T. Visser ‘Je moet er geweest zijn’ mei 2018
63-4 J.H. Bonhof Nieuwe directeur CIS: Joan Bonhof (47) nov. 2019
Chagall, Marc
45-1 M.W. Vrijhof Marc Chagall 1887-1985 feb. 2001
50-1 C.J. van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Ruben, van Marc Chagall jan. 2006
50-2 C.J. van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Juda, van Marc Chagall maart 2006
50-3 C.J. van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Jozef, van Marc Chagall mei 2006
50-4 C.J. van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Levi, van Marc Chagall sep. 2006
50-5 C.J. van den Boogert Bij het glas-in-loodraam over Aser, van Marc Chagall nov. 2006
Chanoeka
46-5 J.G. Schenau En toch niet gedoofd... dec. 2002
55-5 C.J. van den Boogert Het Chanoekafeest dec. 2011
Charedim
57-1 A. Brons Een wereld apart jan. 2013
59-1 C.J. van den Boogert De chassidische gemeenschap jan. 2015
Chassidisme
33-6 G.C. den Hertog Het ontstaan van het Chassidisme dec. 1989
34-3 G.C. den Hertog Van een wereld die voorbij is... juni 1990
57-1 A. Brons Een wereld apart jan. 2013
59-1 C.J. van den Boogert De chassidische gemeenschap jan. 2015
Chiliasme
47-2 H.M. van der Vegt De vraag naar de verwachting apr. 2003
62-2 M. van Campen Israel in de visie van de Nadere Reformatie mei 2018
62-2 T.H. Diepenbroek-Walhout Israel in de Nadere Reformatie: boeiender dan verwacht! mei 2018
Choepa
53-3 M.W. Vrijhof Onder de Choepa juni 2009
Chr. Geref. Kerk en Israël
25-6 M. Drayer De Chr. Geref. Kerken in de relatie Kerk-Israël dec. 1981
41-1 H. Biesma Hoe verstaat de kerk Israël? - Gesprek tussen ds Vrijhof en ds Biesma feb. 1997
41-1 M.W. Vrijhof Hoe staat de kerk temidden van Israël? feb. 1997
63-1 C. Budding Zwerver tussen kerk en Israel. Maas Boertien in Jeruzalem (1960-1967) jan. 2019
63-2 B.T. Wallet De kleine gereformeerde kerken en de joods-christelijke dialoog mei 2019
Christ at the Checkpoint
56-3 A. van den Berg Christ at the Checkpoint juni 2012
Christen (de naam ~)
44-4 R. van de Kamp Het vroege christendom, kind van het jodendom sep. 2000
45-3 C.J. van den Boogert Der naam ‘christen’ juni 2001
Christenzionisme
57-5 B.T. Wallet Joden, christenen en het christenzionisme dec. 2013
Christologie
61-3 C.J. van den Boogert Paulus: altijd Jood gebleven! sep. 2017
Chrysostomos, Johannes
36-3 H.D. Rietveld Anti-joodse preken uit een Gouden Mond juni 1992
41-1 G.C. den Hertog De wortel en de takken - Kerk en Israël tijdens het Romeinse Rijk feb. 1997
Codex Leningradensis
63-4 A. Hoekman Met dank aan de Karaieten... Sola Scriptura! nov. 2019
Cohen Stuart, Geert
48-1 C.J. van den Boogert Joodse feesten en vasten (Boekbespreking) jan. 2004
Collecte voor Jeruzalem
41-1 M.W. Vrijhof De kollekte voor Jeruzalem feb. 1997
45-4 M.W. Vrijhof Alle wegen leiden van en naar Jeruzalem (Boekbespreking) sep. 2001
48-5 C.C. den Hertog De collecte voor Jeruzalem nov. 2004
Conservative
52-2 C.J. Rodenburg Israël, wie ben je? Om de praktijk van het joodse leven 2 apr. 2008
58-1 A. Brons Een gulden middenweg? De Masorti-beweging jan. 2014
Corona
64-2 L. van Dalen Corona in Israël apr. 2020
64-2 A. Groothedde Corona als splijtzwam apr. 2020

Zoek:


A - B - C - D - E - F - G


H - I - J - K - L - M


N - O - P - Q - R - S - T


U - V - W - X - Y - Z

of zie overzicht van alle trefwoorden


Zie ook: algemene index, Schriftstudies, boekbesprekingen, oudere artikelen