omhoog

Artikelen in Verbonden en Vrede over Israël, zoeken met Trefwoord of Naam

M*

Maimonides
25-6 M. Boertien Twee wegen? dec. 1981
41-1 H. Biesma ‘Blinde synagoge’ en ‘ziende kerk’? feb. 1997
41-5 G.C. den Hertog ‘Ik geloof in de komst van de Messias’ - Joodse toekomstverwachting in de ME sep. 1997
43-5 H.M. van der Vegt Wegbereiders voor de Messias. Maimonides over de volkeren in de eindtijd dec. 1999
Maoz, Baruch
50-3 C.J. Rodenburg Genade en waarheid in kerk en synagoge mei 2006
Marranen
36-5 H. Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (1) nov. 1992
36-6 H. Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (2) dec. 1992
Masorti
58-1 A. Brons Een gulden middenweg? De Masorti-beweging jan. 2014
Mattheüs
30-1 M.W. Vrijhof Het Evangelie naar Mattheüs en de Joden jan. 1986
Mattheüs-project
65-4 J.H. Bonhof Joodse exegese?! nov 2021
Medinat Jisra’el
41-1 M.W. Vrijhof Zionisme en de staat Israël feb. 1997
45-1 C. van der Spek Israël en het land feb. 2001
45-2 G.C. den Hertog Zonder de staat Israël... apr. 2001
52-1 W. Jacobs Het zionisme kritisch bekeken... feb. 2008
Meer van Galilea
64-1 A.G. Knevel Water kijken jan. 2020
Menora
42-3 C.J. van den Boogert Het wapen van de staat Israël juni 1998
Merkavah
36-1 G.C. den Hertog Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel dec. 1992
Messiaanse verwachting
41-5 M.C. Mulder Messiaanse verwachting in de Bijbel sep. 1997
41-5 M.W. Vrijhof ‘Gras zal uit je kaken groeien’ - Messianisme in joods-apoc. lit., in Qumran, en bij rabbijnen sep. 1997
41-5 G.C. den Hertog ‘Ik geloof in de komst van de Messias’ - Joodse toekomstverwachting in de ME sep. 1997
41-5 C.J. van den Boogert Hedendaags Messianisme in het Jodendom sep. 1997
44-2 G.N.A. Eikelenboom Israël-seminar: Messiasverwachting en Eschatologie apr. 2000
64-1 A. Groothedde De messias is gekomen…! Of toch niet? jan. 2020
64-2 A. Groothedde Bent U Degene die komen zou, of verwachten wij een ander? apr. 2020
Messias
64-1 A. Groothedde De messias is gekomen…! Of toch niet? jan. 2020
64-2 A. Groothedde Bent U Degene die komen zou, of verwachten wij een ander? apr. 2020
Messias belijdende Joden
41-1 C. van Atten Interview met mevrouw M.W. Eberlé-Gotlib feb. 1997
42-4 C.J. van den Boogert Opkomst van het Messias belijdende jodendom in de staat Israël okt. 1998
42-4 M.W. Vrijhof Messias-belijdende Joden tussen Kerk en Israël okt. 1998
43-1 C.J. van den Boogert Hoe lief heb ik Uw wet feb. 1999
46-2 H.D. Rietveld De Messiaanse beweging (Boekbespreking) maart 2002
47-3 H.D. Rietveld Hoe lief heb ik uw Wet! (Boekbespreking) mei 2003
48-3 J. Akker Hadderech mei 2004
49-1 L.S. Erwteman De rol van de Sjabbat voor Messiasbelijdende Joden jan. 2005
49-2 L.E. Meijer Pesachviering door de Messiasbelijdende Joden maart 2005
50-3 C.J. Rodenburg Genade en waarheid in kerk en synagoge mei 2006
54-4 C.J. van den Boogert Van Joodse afkomst en geloven in Jezus sep. 2010
54-4 P.A. Siebesma Messiaans Joodse Theologie sep. 2010
55-1 C.J. van den Boogert Joodse volgelingen van Jezus - brug tussen synagoge en kerk? jan. 2011
57-3 P.A. Siebesma Messiasbelijdende Joden in Nederland juni 2013
57-5 M.C. Mulder Joodse christenen in debat dec. 2013
59-4 A. Brons Synagoge met Evangelie dec. 2015
59-4 M.C. Mulder Een eigen plaats voor Messiaanse Joden dec. 2015
60-4 M.C. Mulder Een eye-opener: hoe Messiasbelijdende Joden de Bijbelse feesten vieren nov. 2016
61-1 C.J. van den Boogert Messiasbelijdende Joden in Israel jan. 2017
62-2 M.C. Mulder Israel als uitdaging voor kerk en theologie mei 2018
63-1 A. Groothedde In Jezus geloven in Israel jan. 2019
64-4 P.A. Siebesma Een vergeten groep: Messiasbelijdende Joden nov. 2020
65-3 Herbert Bulten Een hoopvolle en getuigende verklaring sep 2021
Mezoeza
39-6 A. Brons De mezoezá dec. 1995
52-4 H.M. van der Vegt Kleding en huis sep. 2008
Midrasj
54-1 C.J. Rodenburg Joodse midrasjiem jan. 2010
Misjna
47-3 A. Brons De mondelinge Tora mei 2003
54-3 C.J. van den Boogert De Schriftelijke en de Mondelinge Overlevering juni 2010
Miskotte, Kornelis Heiko
38-6 G.C. den Hertog K.H. Miskotte (1894-1976) dec. 1994
45-4 H.M. van der Vegt Het jodendom als vraag aan de kerk sep. 2001
Misleiding
63-4 B.T. Wallet De misleidingsindustrie nov. 2019
Moabieten
61-1 A. Brons Israeliet, Edomiet, Moabiet jan. 2017
Mobachius, Joachim
53-4 M. van Campen Een coccejaanse predikant als pastor van Joodse gevangenen sep. 2009
62-2 M. van Campen Israel in de visie van de Nadere Reformatie mei 2018
Mohammed
43-4 J.P. Boiten Jeruzalem in de eindtijdverwachting van de Middeleeuwen okt. 1999
Mondelinge Tora
47-3 A. Brons De mondelinge Tora mei 2003
47-3 C.J. van den Boogert De Karaieten mei 2003
54-3 C.J. van den Boogert De Schriftelijke en de Mondelinge Overlevering juni 2010
Mulder, Michael
45-5 A. Brons Judaica in Apeldoorn dec. 2001
50-5 C.J. van den Boogert Nieuwe directeur bij Centrum voor Israëlstudies nov. 2006
55-4 B.T. Wallet Paulus en het lezen van de Schriften sep. 2011
Musalaha
59-3 Wilma Wolswinkel Musalaha: hoe de woestijn de weg opent naar verzoening sep. 2015
Mussar
61-4 M.W. Vrijhof Een stapje opzij nov. 2017
Muur
60-4 L. van Dalen Lopen langs de muur nov. 2016
Mystiek, Joodse ~
36-1 G.C. den Hertog Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel dec. 1992

Zoek:


A - B - C - D - E - F - G


H - I - J - K - L - M


N - O - P - Q - R - S - T


U - V - W - X - Y - Z

of zie overzicht van alle trefwoorden


Zie ook: algemene index, Schriftstudies, boekbesprekingen, oudere artikelen