pijl omhoog

Artikelen in Verbonden en Vrede over Israël, zoeken met Trefwoord of Naam

M*

 
Maimonides
25-6 M. Boertien Twee wegen? dec. 1981
41-1 H. Biesma ‘Blinde synagoge’ en ‘ziende kerk’? feb. 1997
41-5 G.C. den Hertog ‘Ik geloof in de komst van de Messias’ - Joodse toekomstverwachting in de ME sep. 1997
43-5 H.M. van der Vegt Wegbereiders voor de Messias. Maimonides over de volkeren in de eindtijd dec. 1999
 
Maoz, Baruch
50-3 C.J. Rodenburg Genade en waarheid in kerk en synagoge. De identiteitsvraag van Messiaanse Joden in Israël mei 2006
 
Marranen
36-5 H. Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (1) nov. 1992
36-6 H. Biesma Gedoopte Joden - Verdachte Christenen (2) dec. 1992
 
Masorti
58-1 A. Brons Een gulden middenweg? De Masorti-beweging jan. 2014
 
Mattheüs
30-1 M.W. Vrijhof Het Evangelie naar Mattheüs en de Joden jan. 1986
 
Medinat Jisra’eel
41-1 M.W. Vrijhof Zionisme en de staat Israël feb. 1997
45-1 C. van der Spek Israël en het land feb. 2001
45-2 G.C. den Hertog Zonder de staat Israël... apr. 2001
52-1 W. Jacobs Het zionisme kritisch bekeken... feb. 2008
 
Menasse Ben Israël
43-5 G.C. den Hertog Rabbijn Menasse ben Israël en de ‘Hoop van Israël’ dec. 1999
 
Menora
42-3 C.J. van den Boogert Het wapen van de staat Israël juni 1998
 
Merkavah
36-1 G.C. den Hertog Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel dec. 1992
 
Messiaanse verwachting
41-5 M.C. Mulder Messiaanse verwachting in de Bijbel sep. 1997
41-5 M.W. Vrijhof ‘Gras zal uit je kaken groeien’ - Messianisme in joods-apoc. lit., in Qumran, en bij rabbijnen sep. 1997
41-5 G.C. den Hertog ‘Ik geloof in de komst van de Messias’ - Joodse toekomstverwachting in de ME sep. 1997
41-5 C.J. van den Boogert Hedendaags Messianisme in het Jodendom sep. 1997
44-2 G.N.A. Eikelenboom Israël-seminar: Messiasverwachting en Eschatologie apr. 2000
64-1 A. Groothedde De messias is gekomen…! Of toch niet? jan. 2020
 
Messias
64-1 A. Groothedde De messias is gekomen…! Of toch niet? jan. 2020
 
Messias belijdende Joden
41-1 C. van Atten Interview met mevrouw M.W. Eberlé-Gotlib feb. 1997
42-4 C.J. van den Boogert Opkomst van het Messias belijdende jodendom in de staat Israël okt. 1998
42-4 M.W. Vrijhof Messias-belijdende Joden tussen Kerk en Israël okt. 1998
43-1 C.J. van den Boogert Hoe lief heb ik Uw wet feb. 1999
46-2 H.D. Rietveld De Messiaanse beweging (Boekbespreking) mrt. 2002
47-3 H.D. Rietveld Hoe lief heb ik uw Wet! (Boekbespreking) mei 2003
48-3 J. Akker Hadderech mei 2004
49-1 L.S. Erwteman De rol van de Sjabbat voor Messiasbelijdende Joden jan. 2005
49-2 L.E. Meijer Pesachviering door de Messiasbelijdende Joden mrt 2005
50-3 C.J. Rodenburg Genade en waarheid in kerk en synagoge. De identiteitsvraag van Messiaanse Joden in Israël mei 2006
54-4 C.J. van den Boogert Van Joodse afkomst en geloven in Jezus. Joodse volgelingen van Jezus sep. 2010
54-4 P.A. Siebesma Messiaans Joodse Theologie sep. 2010
55-1 C.J. van den Boogert Joodse volgelingen van Jezus - brug tussen synagoge en kerk? jan. 2011
57-3 P.A. Siebesma Messiasbelijdende Joden in Nederland jun. 2013
57-5 M.C. Mulder Joodse christenen in debat dec. 2013
59-4 A. Brons Synagoge met Evangelie dec. 2015
59-4 M.C. Mulder Een eigen plaats voor Messiaanse Joden dec. 2015
60-4 M.C. Mulder Een eye-opener: hoe Messiasbelijdende Joden de Bijbelse feesten vieren nov. 2016
61-1 C.J. van den Boogert Messiasbelijdende Joden in Israel jan. 2017
 
Mezoeza
39-6 A. Brons De mezoezá dec. 1995
52-4 H.M. van der Vegt Kleding en huis. Om de praktijk van het joodse leven 4 sep. 2008
 
Midrasj
54-1 C.J. Rodenburg Joodse midrasjiem. Bijbellezen met oog voor de actualiteit jan. 2010
 
Misjna
47-3 A. Brons De mondelinge Tora mei 2003
54-3 C.J. van den Boogert De Schriftelijke en de Mondelinge Overlevering jun. 2010
 
Miskotte, K.H.
38-6 G.C. den Hertog K.H. Miskotte (1894-1976) dec. 1994
45-4 H.M. van der Vegt Het jodendom als vraag aan de kerk sep. 2001
 
Misleiding
63-4 B.T. Wallet De misleidingsindustrie nov. 2019
 
Mobachius, Joachim
53-4 M. van Campen Een coccejaanse predikant als pastor van Joodse gevangenen sep. 2009
 
Mohammed
43-4 J.P. Boiten Jeruzalem in de eindtijdverwachting van de Middeleeuwen okt. 1999
 
Mondelinge Tora
47-3 A. Brons De mondelinge Tora mei 2003
47-3 C.J. van den Boogert De Karaieten mei 2003
54-3 C.J. van den Boogert De Schriftelijke en de Mondelinge Overlevering jun. 2010
 
Mulder, M.C.
45-5 A. Brons Judaica in Apeldoorn dec. 2001
50-5 C.J. van den Boogert Nieuwe directeur bij Centrum voor Israëlstudies nov. 2006
55-4 B.T. Wallet Paulus en het lezen van de Schriften. Dissertatie Michael Mulder biedt nieuwe analyse Romeinen 10 sep. 2011
 
Musalaha
59-3 Wilma Wolswinkel Musalaha: hoe de woestijn de weg opent naar verzoening sep. 2015
 
Muur
60-4 L. van Dalen Lopen langs de muur nov. 2016
 
Mystiek, Joodse ~
36-1 G.C. den Hertog Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel dec. 1992

Zoek:


A - B - C - D - E - F - G


H - I - J - K - L - M


N - O - P - Q - R - S - T


U - V - W - X - Y - Z

of zie overzicht van alle trefwoorden


Zie ook: algemene index, Schriftstudies, boekbesprekingen, oudere artikelen