Vrede over Israël, jrg. 51 no. 5
Van de redactie


In het laatste nummer van Jaargang 51 staat vooral Zwolle centraal. In de kerkelijke gemeente bestaat sinds 2002 een ‘Commissie Kerk en Israël’. In een tweetal artikelen toont de commissie iets van haar werkzaamheden.


De Schriftstudie wordt verzorgd door ds. J.G. Schenau. De Bijbelwoorden ‘oog om oog, tand om tand’ hebben door de eeuwen heen veel vragen opgeworpen. In zijn uitleg laat ds. Schenau zien hoe deze woorden in het Oude Testament gebruikt worden, hoe ze binnen de joodse traditie zijn toegepast en hoe Jezus ze in het Nieuwe Testament heeft uitgelegd. Daarnaast toont hij aan hoe dit zogenaamde ius talionis in het huidige Midden Oosten-conflict ten onrechte de geweldsdynamiek in stand houdt.


Na de Schriftstudie volgen twee artikelen van de ‘Commissie Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde kerk van Zwolle.

Mevrouw Harriët Tamminga-Hebels vertelt in het artikel ‘Een Israëlcommissie aan het werk’ hoe de commissie er in geslaagd is de gemeente te betrekken bij Israël. Er zijn contacten gelegd met een Messiasbelijdende gemeente in Israël. Met deze gemeente is een partnerschap aangegaan. Op een boeiende manier wordt verteld hoe de contacten gelegd zijn en wat de plannen voor de toekomst zijn.

In de serie ‘Bij de synagoge van...’ schrijft mevrouw Alie Bakker over de geschiedenis van het Jodendom in Zwolle. Ook in Zwolle viel de Joodse gemeenschap door de eeuwen heen vervolging, verbanning, gastvrijheid, gelijkberechtiging en vernietiging in concentratiekampen ten deel. Met dankbaarheid wordt melding gemaakt van het feit dat in het heden, zij het niet op elke sabbat, ‘Mozes in de synagoge wordt voorgelezen’ (Hand. 15:21).


Afgesloten wordt met een boekbespreking.

Drs. Bart Wallet, schreef een boeiend boek over ‘De integratie van de joden in Nederland 1814-1851’. Het kreeg de titel mee: ‘Nieuwe Nederlanders’.

Drs. Wallet is onderzoeker bij de vakgroep Hebreeuws, Aramees en joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam en doceert daarnaast joodse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 51 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel