Vrede over Israël, jrg. 52 no. 2
Van de redactie


Jodendom wordt wel ‘een manier van leven’ genoemd. In jaargang 52 vragen we voor deze thematiek aandacht. Elk hoofdartikel krijgt daarom de titel ‘Om de praktijk van het joodse leven’ mee. In dit nummer een drietal grote artikelen. Twee ervan raken rechtstreeks de genoemde thematiek. In het derde artikel wordt het anti-judaïsme en het daaraan verwante antisemitisme aan de orde gesteld.


Ds. W.P. de Groot verzorgt de Schriftstudie: Leren als levenshouding. Hij laat ons zien dat het zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament om permanent leren gaat. Uitgangspunt is Psalm 119 waarin het onderwijs in de Tora sterk bepleit wordt. Het is ‘een manier van leven’ die later ook door Jezus verwoord wordt en ons door de Heilige Geest geleerd wordt. In de ‘toepassing’ wijst hij er op dat het leerproces wezenlijk is voor ons geloof en voor het voortbestaan van de kerk.


Ds. Kees Jan Rodenburg, de Israëlconsulent die namens het Centrum voor Israëlstudies (CIS), waarin we als kerken participeren, in Jeruzalem woont en werkt, verzorgt het tweede artikel over ‘Om de praktijk van het joodse leven’. Hij geeft in zijn artikel ‘Israël wie ben je?’ een indruk van de wijze waarop de verschillende stromingen binnen het Jodendom met de halacha, het joodse recht, omgaan.

In het joodse leven is het dragen van Tsietsiet, kwasten aan de zomen van je kleding, voorgeschreven. Waar vinden we die opdracht? Wat wordt er mee beoogd? Hoe wordt het in het heden vorm gegeven? U treft de tekst van dit voorschrift na het artikel van Rodenburg aan.


Ds. C.J. van den Boogert, uw eindredacteur, neemt u mee naar een discussie over de anti-joodse houding van Luther. Hoe keek deze Reformator tegen de ‘joodse manier van leven’ aan?>

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 52 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel