Undefined variable $maincss

Algemene informatie over de Deputaten ‘Kerk en Israel’ van de Chr. Geref. Kerken
omhoog

Activiteiten

van deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Chr. Geref. Kerken


Het deputaatschap vergadert in de regel vier keer per jaar in z’n totaliteit. Kort voor een voltallige vergadering komt het moderamen bijeen om die vergadering voor te bereiden.
Op de vergaderingen komen allerlei praktische zaken aan de orde, maar er wordt ook tijd besteed aan bezinning. Dat laatste gebeurt heel uitgebreid op ‘bezinningsdagen’. Dan zijn deputaten twee dagen samen in een conferentieoord.


Onze belangrijkste activiteiten zijn:

Bezinning op (de ontmoeting met) Israël

Israël onder de aandacht brengen in de kerken, d.m.v.:

Werker in Israël

  • Er zijn tot dusver zeven ‘Israël-werkers’ uitgezonden door (mede) de CGK
  • We zijn nu nauw betrokken bij de uitzending van Albert Groothedde naar Jeruzalem, als vertegenwoordiger van het CIS

Betrokkenheid bij diverse organisaties en fora, o.a.: