Deputaten ‘Kerk en Israël’


Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken houdt zich bezig met:

Zie verder het uitgebreidere overzicht van activiteiten.


Voor meer algemene informatie over het deputaatschap, zie:


Samenstelling

Het deputaatschap heeft 13 leden, benoemd door de generale synode (G.S.) en particuliere synoden (P.S.)


benoemd doornaamfunctie
G.S.ds. A. Brons1e secretaris
G.S.drs. A.D. Fokkema2e secretaris
G.S.dhr. P.A.J. Pruijssers MBA1e penningmeester
G.S.dhr. C. Hegi2e penningmeester
G.S.dr. B.T. Walletadviseur
P.S. v.h. Noordends. A.C. van der Wekkenvoorzitter
P.S. v.h. Noordendrs. L.J. van Dalen
P.S. v.h. Oostendrs. W. de Bruin 
P.S. v.h. Westendrs. F.H. Meijer 
P.S. v.h. Zuidenvakant 
P.S. v.h. Zuidendrs. G.J. Post 
G.S. (dep.vert.)*dr. A.J. den Heijer
G.S. (dep.vert.)*drs. B. Reinders 

* Sinds de G.S. van 2019 worden nieuwe deputaten niet meer door de P.S. benoemd, maar door de G.S., of -bij tussentijdse benoemingen- door ‘deputaten vertegenwoordiging’ (moderamen van de laatstgehouden G.S.)