Undefined variable $maincss

Algemene informatie over deputaten Kerk en Israel van de Chr. Geref. Kerken
omhoog

Deputaten ‘Kerk en Israël’


Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken houdt zich bezig met:

  • Bezinning op (de ontmoeting met) Israël en het jodendom
  • Informatie en toerusting van de kerken
  • Het begeleiden van de werker in Israël. Er zijn in het verleden vijf ‘Israël-werkers’ door de CGK uitgezonden. Sinds 2002 werken we samen in het CIS, en zijn we betrokken bij de uitzending van een vertegenwoordiger in Israël. Van 2003 tot 2010 was dat Kees Jan Rodenburg en van 2012 tot 2017 Aart Brons. Op 1 december 2017 werd Albert Groothedde de nieuwe Israël-consulent.

Zie verder het uitgebreidere overzicht van activiteiten.


Voor meer algemene informatie over het deputaatschap, zie:


Samenstelling

Het deputaatschap heeft 13 leden:
5 benoemd door de generale synode,
8 benoemd door de particuliere synoden


benoemd doornaamfunctie
G.S.ds. A. Brons1e secretaris
G.S.drs. A.D. Fokkema2e secretaris
G.S.dhr. P.A.J. Pruijssers MBA1e penningmeester
G.S.dhr. C. Hegi2e penningmeester
G.S.dr. B.T. Walletadviseur
P.S. v.h. Noordends. A.C. van der Wekken 
P.S. v.h. Noordendrs. L.J. van Dalen
P.S. v.h. Oostendrs. W. de Bruin 
P.S. v.h. Oostendr. A.J. den Heijer
P.S. v.h. Westendrs. A. Hoekman 
P.S. v.h. Westendrs. F.H. Meijer 
P.S. v.h. Zuidenvakant 
P.S. v.h. Zuidendrs. G.J. Post