omhoog

Israëlzondag


De jaarlijkse Israëlzondag valt in 2021 op 3 oktober.
Het is altijd de eerste zondag van oktober. Meestal zitten we dan nog in de periode van de Joodse najaarsfeesten. In 2021 vielen die echter heel vroeg; ze zijn alweer voorbij.

CIS

Het Centrum voor Israëlstudies helpt graag bij de invulling van die zondag. Elk jaar zorgen zij voor een folder, een preekschets en materiaal voor kinderen en tieners. Zie hetcis.nl/israelzondagen voor een overzicht (vanaf 2016).


Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Gezegend met Israël’. Er is een folder om uit te delen. Daarin komt aan de orde:

Voor de jeugd

Het CIS heeft de handen ineengeslagen met een aantal jeugdorganisaties, om materiaal voor kinderen en tieners te maken. Ga daarvoor naar goedinvorm.nu; alleen met de hier te vinden code kunt u het materiaal gratis krijgen!

Er is materiaal voor 16+, 16- en kinderen tot 12 jaar; voor de laatste groep is er ook nog een extra verwerking.

Zie ook www.gezegendmetisrael.nl


Er is ook materiaal ontwikkeld door de CGJO (Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie): BelieveID Bijbelstudiemateriaal onder de titel: De zegen van Abraham, is die ook voor mij?.

Preekschets

Ds. Niek Tramper schreef een handreiking voor een preek over Genesis 12:1-4. Hij noemt het zelf ‘het verslag van een meditatieve wandeling, gevolgd door een wat dieper gravende studie.’ Het is een zeer uitgebreide handreiking geworden.
Op de website van het CIS vindt u aansluitend nog twee artikelen maar let op: dit zijn onderdelen van de preekschets, die u dus niet apart hoeft te downloaden als u de preekschets downloadt.

Meer

Op onze website kunt u oudere preken en preekschetsen vinden.


Wie toegang heeft tot preekwijzer.nl kan daar een preekschets voor Israëlzondag vinden van ds. Jan Groenleer, bij Psalm 133:1b. En meer, via: www.preekwijzer.nl/zoek?trefwoord=israëlzondag


Tenslotte wijzen we graag nog eens op de lijst met ideeën voor aandacht voor Israël, en op het catechesemateriaal.


Een goede en gezegende Israëlzondag toegewenst!