Undefined variable $nummer

Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $insert_box

Preekschets over Psalm 122
omhoog

Undefined variable $insert_box

Undefined variable $nummer

Op deze pagina krijgt u de teksten waarnaar verwezen wordt te zien als u de cursor laat rusten boven een verwijzing. De Hebreeuwse tekst kunt u vinden onderaan deze pagina. U kunt de preekschets ook als pdf-bestand downloaden.Preekschets over Psalm 122
Jeruzalem dat ik bemin...

Inleiding
“Lang voordat in Jeruzalem het Heiligdom gebouwd werd, was er op die plaats een akker, het bezit van een vader met twee zonen. Gedrieën bewerkten ze de akker.
Toen de vader overleed, besloten de broers het veld niet te verdelen, maar het samen te blijven bewerken. De ene broer had een vrouw en kinderen, de ander was alleen. Na de eerste oogst verdeelden ze de opbrengst. Ieder bracht zijn aandeel naar zijn eigen graanschuur.
Die nacht konden ze geen van beiden slapen.
De ongetrouwde broer verweet zichzelf dat het toch niet rechtvaardig was, dat hij alleen evenveel zou krijgen als zijn broer met zijn hele gezin. En hij besloot een deel van zijn helft diezelfde nacht nog te brengen naar de schuur van zijn broer.
Diezelfde nacht verweet de getrouwde broer zich dat het toch niet rechtvaardig was de helft van de oogst op te eisen voor zichzelf en zijn gezin. Zijn broer was immers alleen en wanneer hij oud was, zou hij niemand hebben om voor hem te zorgen. En hij besloot een deel van zijn helft diezelfde nacht nog te brengen naar de schuur van zijn broer.
Midden tussen beide schuren ontmoetten ze elkaar. Ontroerd omhelsden ze elkaar. En de Heilige-gezegend-zij-Hij zag hun verbondenheid, en zei: Op de plaats waar broers zó met elkaar omgaan wil ik wonen.”

Een mooi verhaal over hoe de Heilige het wil. Dít hoort bij Jeruzalem. Koos Hij Jeruzalem omdat dit eens gebeurde? of opdat het er altijd zo aan toe zou gaan? Het verhaal past bij

Undefined variable $v

Psalm 133. Maar ook in

Undefined variable $v

Psalm 122 gaat het over hoe sjalom en harmonie horen bij Jeruzalem.

Tekst voor tekst
 1. Undefined variable $v

  Psalm 122 is het derde van de 15 pelgrimsliederen; letterlijk ‘opgangsliederen’. In

  Undefined variable $v

  vers 4 gaat het over de bedevaart, over de stammen die opgaan.
  In

  Undefined variable $v

  vers 1 vertelt de dichter hoe hij meeging. ‘Ik werd blij...’ Vreugde en bedevaart horen bij elkaar. In de Tora is vreugde geboden bij het Loofhuttenfeest (Lev. 23:40,